Newsletter

Usługa Newsletter umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie bieżących informacji dotyczących działalności OEIiZK oraz wiadomości edukacyjnych związanych ze stosowaniem Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej w edukacji.

Wraz z zapisaniem się na Newsletter wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych związanych z realizacją przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie usługi Newsletter oraz na otrzymywanie Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.). 

 

Archiwum rozesłanych wiadomości