Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Konkurs matematyczno-informatyczny InstaLogik

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w II edycji konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik, organizowanego przez InstaKod we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla klas 4-8. Konkurs realizowany jest w całości online. Każdy uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania z dowolnego komputera (również w domu). Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, do tych, którzy interesują się programowaniem lub chcieliby postawić w programowaniu pierwsze samodzielne kroki. 

W pierwszej edycji konkursu udział wzięło 800 uczniów z 200 szkół w całym kraju. Dla większości z nich było to jedno z pierwszych doświadczeń z programowaniem, zadaniami typu olimpijskiego i pojęciem poprawności programu. Celem konkursu jest przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych takich jak LOGIA czy Olimpiada Informatyczna Juniorów.

I etap konkursu trwa do 28 października 2020. Uczniowie, którzy osiągną dobry wynik, zostaną zaproszeni do II i III etapu. Po każdym etapie będzie prowadzony ranking w podziale na województwa, powiaty i szkoły – osobny dla każdej grupy wiekowej.

Zapraszamy do rejestracji i zgłaszania swoich uczniów. Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo na stronie instalogik.pl.