Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Webinarium na temat Pilotażu Programu Szkół Kosmicznych; szkolenia OEIiZK

Pilotaż Programu Szkół Kosmicznych

Serdecznie zapraszamy na webinarium 29 września 2020 roku o godzinie 18:00 na temat Pilotażu Programu Szkół Kosmicznych. Podczas webinarium przedstawimy zasady udziału szkół w Pilotażu. Treści Programu Szkół Kosmicznych są poświęcone globalnym wyzwaniom XXI wieku, a także rozwiązaniom jakie oferują badania i eksploracja bliskiej przestrzeni kosmicznej. Program Szkół Kosmicznych został opracowany w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego FUTURE SPACE w ramach programu ERASMUS+ (nr grantu: 2019-1-PL01-KA201-065434). Do udziału w webinarium zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie: https://futurespace.cbk.waw.pl, a zapisy na webinarium na stronie  https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=SPSK-1&password=.sY2etSxjn8OGLZQUPfJ2DdjYjExZTQ2M2U1MmE2YjBlMDQwMDY5YzQxOTkwOGJkZmM4ODJmY2Q1ZjQ5MzRmMjY5YjlmOWRkYjY5NDM1MDE8nQHVxBcWqsHTNXIIlhyqWfLePcIFq6u.2.LT56asNw--

Nowe szkolenia

Na platformie https://pos.oeiizk.waw.pl są dostępne nowe szkolenia. Oferta obejmuje pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021.

Serdecznie zapraszamy.