Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Oferta wakacyjna, konkurs Logia

Oferta wakacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń na wakacje. W tym roku wszystkie szkolenia online!

Oferta i zapisy: https://pos.oeiizk.waw.pl

Konkurs przedmiotowy

W roku szkolnym 2020/21 OEIiZK będzie organizował Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem programu merytorycznego i wykazem literatury przedmiotowego konkursu informatycznego LOGIA dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.

Prosimy nauczycieli, uczniów, rodziców o zgłaszanie wszelkich uwag na adres logia@oeiizk.waw.pl do dnia 6 lipca 2020 r.