Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

TIK TO MY; Warszawa programuje!

TIK TO MY

Zapraszamy na szkolenia w ramach grantu TIK TO MY. Celem projektu jest umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenia narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania w praktyce.

W ramach grantu TIK TO MY – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów w Warszawie  (OEIiZK) we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN), proponuje szkolenia, podczas których uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych zasobów (w tym na platformie epodreczniki.pl), a także rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), np. odwrócona lekcja czy webquest. Nauczyciele informatyki otrzymają wsparcie w realizacji dydaktycznej zagadnień z zakresu rozumienia, analizowania, rozwiązywania problemów, programowania z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych. 

W ramach realizacji grantu planujemy szkolenia następujących grup przedmiotowych: 

Konferencja – Wsparcie szkół w Projekcie „Lekcja:Enter” 

Zapraszamy do udziału w konferencji informacyjno – promocyjnej realizowanej w ramach projektu. Termin 24 listopada 2020 roku, rozpoczęcie godzina 11:00.

Informacje: https://www.oeiizk.waw.pl/oferta/konferencje/konferencja-wsparcie-szkol-w-projekcie-lekcjaenter

Zapisy: https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WENT-1

Szkolenia Warszawa Programuje!

OEIiZK i WCIES zapraszają nauczycieli pracujących w szkołach m. st. Warszawy do udziału w szkoleniach w ramach projektu Warszawa programuje!

Szkolenie Warszawa Programuje! Python Zapraszamy nauczycieli informatyki w szkole podstawowej (klasy 7-8) i ponadpodstawowej do pracy w środowisku Python. Zapoznamy się z podstawowymi operacjami arytmetycznymi, operacjami na napisach oraz listach. Nauczymy się korzystać ze zmiennych, definiować funkcje, wczytywać dane i wypisywać wyniki.

Warszawa programuje w klasach 1-3. Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej warszawskich szkół podstawowych na spotkania z programowaniem. W ramach szkolenia przedstawimy ciekawe pomysły na rozpoczęcie nauki programowania z uczniem najmłodszym oraz wspólnie przygotujemy różne projekty w Scratchu.

Oba szkolenia rozpoczynają się 24 listopada. Planowane są trzy spotkania synchroniczne na platformie ZOOM (24 listopada oraz 1, 8 grudnia) w godzinach 15:45 – 19:30. Uczestnicy szkoleń mają także do wykonania zadania w ramach pracy własnej na platformie szkoleniowej Ośrodka.

Zapisy na szkolenia na stronie WCIES:
https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-w-zakresie-technologii-informacyjnej-i-komunikacyjnej