Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Konferencja w Ostrołęce - Kreatywny uczeń używa TIK

Konferencja Kreatywny uczeń używa TIK odbędzie się 3 października 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce mieszczącym się przy ul. Parkowej 6.

Głównym celem konferencji jest promowanie w szkołach Mazowsza rozwijania kreatywności uczniów przy wsparciu nowych technologii.

1030 –1100 

Rejestracja uczestników 

1100 - 1120

Otwarcie - wprowadzenie w tematykę konferencji oraz prezentacja gości.

1120 – 1230

Wystąpienia nauczycieli konsultantów OEIiZK w formie dynamicznych wykładów:

 

- Rozwijanie kreatywności – nowe technologie, nowe metody

- Inspirujemy uczniów do twórczej współpracy

- IBSE i TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

1230 –1300  

Przerwa kawowa 

1300 - 1400 

Warsztaty dla nauczycieli, w czasie których nauczyciele będą mogli doskonalić swoje umiejętności pracy z TIK, poznając narzędzia gotowe do wykorzystania w pracy z kreatywnym uczniem.

1400 – 1415 

Podsumowanie konferencji i losowanie nagród