Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

OFERTA OEIIZK DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaproponować Państwu bezpłatną, kompleksową pomoc w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Plan wspomagania zostanie dostosowany do potrzeb Państwa placówki po zdiagnozowaniu mocnych i słabych stron w zakresie stosowania nowoczesnych technologii.

Nauczycielom przedmiotów przyrodniczych proponujemy:

  1. Doskonalenie w zakresie stosowania TIK poprzez udział w szkoleniach przedmiotowych (biologia, fizyka, geografia, chemia, przyroda) prowadzonych przez nauczycieli konsultantów.
  2. Udział nauczycieli konsultantów w spotkaniach zespołów przedmiotowych w Państwa szkole.
  3. Indywidualne konsultacje w zakresie stosowania TIK na przedmiotach przyrodniczych.
  4. Udział nauczycieli wraz z uczniami w lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli konsultantów OEIiZK (w zależności od sytuacji epidemiologicznej przewidujemy zmianę lekcji otwartych na zajęcia online).

Zespoły uczniowskie z Państwa szkoły będą również brały udział w konkursie Z technologią w świat nauki (ubiegamy się o ponowne wpisanie do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które można wpisać na świadectwie). W ramach konkursu uczniowie opracowują projekt o tematyce przyrodniczej, wykorzystując nowoczesne technologie.

Warunkiem udziału szkoły w programie wspomagania jest podpisanie porozumienia o współpracy szkoły z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na rok szkolny 2021/2022.

Więcej informacji na temat wspomagania można uzyskać w Dziale Organizacji Szkoleń:

e-mail: szkolenia@oeiizk.waw.pl

tel.: (+48) 22 579 41 22

Informacji merytorycznych udziela Justyna Kamińska justyna.kaminska@oeiizk.waw.pl

 

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą szkoleniową przeznaczoną specjalnie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Pełna oferta znajduje się na stronie http://pos.oeiizk.waw.pl

W najbliższym czasie rozpoczną się poniższe szkolenia i webinaria:

Dociekanie naukowe i TIK w projekcie biologicznym

 Aplikacje edukacyjne w nauczaniu chemii

Przyrodniczy pokój zagadek

Google Earth w praktyce szkolnej – część 2

Źródła wiedzy geograficznej w szkole ponadpodstawowej

Cyfrowe laboratorium przyrodnicze

Google Earth w praktyce szkolnej – część 3

Mobilne laboratorium fizyczne

Microsoft 365 na lekcjach geografii