Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

V edycja Konkursu Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”

Zapraszamy uczniów  szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w V edycji Konkursu Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia  własnych opowieści, „filmowych portretów” oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości najbliższego środowiska.

 Konkurs obejmuje dwie kategorie tematyczne:

Konkurs ma być zachętą do tworzenia filmowych ekspresji za pomocą prostych i powszechnie dostępnych środków/narzędzi takich jak, np.: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera. Czas trwania filmów dokumentalnych i reportaży obejmuje minimum 5 minut do maksimum 10 minut.

Czas trwania konkursu od  12 października 2021 roku do 22 lutego 2022 roku.

Dokładne informacje są zamieszczone na stronie konkursu: http://zrobmynaszfilm.blogspot.com

Inspiracji może być wiele. Wystarczy rozejrzeć się dookoła we własnym środowisku lub poszukać nieco dalej w przeszłości, puścić wodze fantazji i temat zaczyna się wyłaniać. To na Mazowszu urodził się Fryderyk Chopin, Cyprian Kamil Norwid, Maria Curie Skłodowska, Ignacy Mościcki i wielu innych. W oparciu o  historie m.in. ich życia, niektórzy uczestnicy poprzednich edycji konkursu budowali swoje opowieści. W związku z obchodzonym rokiem C. K. Norwida warto podkreślić, różne jego znaczenie. Tym razem zauważony wśród innych Norwid, jako postać może być rozumiany w kontekście nie tylko przeszłości, ale również wpływu jego myśli na obecne czasy, czy też przyszłe rozumienie wartości człowieka. Każda grupa wybiera swojego bohatera - postać, miejsce, zdarzenie - które coś zmieniły w jej środowisku lub dają szanse na rozwój,  ważny w przewidywalnej przyszłości twórców.  

Pamiętajcie, że najbliższe środowisko to nie tylko postacie historyczne, ale i współczesne, a także zdarzenia, miejsca, idee związane z przeszłością, teraźniejszością i ich wpływ na przyszłe losy nas samych.