Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Zapraszamy na szkolenia

W nowym roku szkolnym zapraszamy na różne formy doskonalenia.

Informacje i zapisy:

https://pos.oeiizk.waw.pl

--------------

Nauczycieli informatyki zapraszamy na konferencję online „Potęga informatyki”, która odbędzie się 14 września.

Szczegółowe informacje:

https://www.oeiizk.waw.pl/oferta/konferencje/konferencja-metodyczna-potega-informatyki

Zapisy:

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=KKOM-1

--------------

Wzorem lat ubiegłych organizujemy też szkolenia wspólnie z WCIESem:

Programowanie w Scratchu z dodatkowymi rozszerzeniami
https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Programowanie-w-Scratchu-z-dodatkowymi-rozszerzeniami

Warszawa programuje w klasach 1-3

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawa-programuje-Klasy-1-3-szkoly-podstawowej

Warszawa programuje! Tworzymy grafikę 3D

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawa-programuje-Tworzymy-grafike-3D