Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Konkurs Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”

Jeśli kiedykolwiek myśleliście o tym, by nakręcić prawdziwy film, trafiliście w szczególne, dobre miejsce. Oko kamery, podobnie jak oko aparatu fotograficznego – widzi wszystko. Gdy chociaż raz marzyliście o prawdziwym filmie, z czołówką na przodzie i końcowymi napisami, który zmieści
w sobie w środku opowieść rodzącą się w Waszej wyobraźni... zgłoście się, spróbujcie zrealizować swoje marzenia                  

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego do udziału w IV edycji konkursu Zrób-My-Nasz-Film. Konkurs organizowany jest przez OEIiZK w Warszawie pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Konkurs Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie” obejmuje dwie kategorie:

dla szkół podstawowych (klasy IV-VIII), pod hasłem „Zaczaruj filmem – miejsce, w którym mieszkasz”,

dla szkół ponadpodstawowych „Obrazy, miejsca, powroty” – filmowy dokument czasów.

Terminarz konkursu:

rozpoczęcie: 12 października 2020 roku,

zgłoszenia do konkursu do 30 listopada 2020 roku

przesyłanie prac konkursowych do 10 lutego 2021 roku

ogłoszenie wyników: 22 lutego 2021 roku

Szkołę do Konkursu może zgłosić nauczyciel pracujący z grupą uczniów tworzących film. Aby zgłosić szkołę do Konkursu, należy pobrać ze strony

https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/

formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), wydrukować, wypełnić (formularz powinien zawierać również pieczęć, podpis Dyrektora Szkoły oraz podpis opiekuna grupy) i zapisany cyfrowo, np. zeskanowany przesłać emailem jako załącznik do listu na adres organizatora  zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl. W temacie listu należy wpisać „Konkurs Zrób-My Nasz-Film – zgłoszenie”.

Komunikaty oraz informacje są publikowane na stronie internetowej Konkursu

(https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/)

Kontakt do organizatorów: zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl