Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Lekcja: Enter_Grant TIK TO MY

Dyrektorzy i nauczyciele!

Uwaga! Trwa nabór szkół do projektu „Lekcja: Enter”. Zostały ostatnie dni do rozpoczęcia drugiej sesji szkoleniowej!

Zapraszamy do nas! Oferujemy prawie 30 letnie doświadczenie we wspieraniu nauczycieli różnych przedmiotów, w tym informatyki.

W ramach ogólnopolskiego projektu Ośrodek, we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział w Warszawie (MSCDN) realizuje grant TIK to MY.

Jego celem jest umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenia narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania w praktyce. Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół do udziału w tym wyjątkowym projekcie, realizowanym obecnie online.

Proponujemy szkolenia, podczas których uczestnicy „podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych (w tym na platformie epodreczniki.pl), a także rozwiną  kompetencje metodyczne w zakresie korzystania  z aktywnych metod nauczania,  w szczególności z metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), np. odwrócona lekcja czy webquest”.

Szkolenia dla nauczycieli dotyczą następujących grup przedmiotowych:

Oprócz szkoleń, oferujemy opiekę mentorską i konsultacje dla uczestników projektu w czasie szkoleń, a także po jego zakończeniu.

Więcej na stronie - tiktomy.oeiizk.edu.pl

Kontakt – szkolenia@oeiizk.waw.pl

Zapraszamy

Nauczyciele konsultanci realizujący projekt