Sieci współpracy

Wyświetlone 1-3 z 3 rekordów.

GeoGebra w nauczaniu matematyki

SSGE-1 GeoGebra w nauczaniu matematyki P 1-3 4-6 7-8 PP


09.09.2018 - 30.06.2019

SSGE-1 GeoGebra w nauczaniu matematyki

Miejsce wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i wspólnego uczenia się w celu podnoszenia umiejętności posługiwania się programem GeoGebra w pracy z uczniami na poziomie szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej, podczas przygotowywania dla nich pomocy dydaktycznych i realizacji projektów edukacyjnych.

Twoje dane – Twoja sprawa

BDAN-1 Twoje dane – Twoja sprawa P 1-3 4-6 7-8 PP


08.12.2018 - 11.05.2019

BDAN-1 Twoje dane – Twoja sprawa

Miejsce dzielenia się doświadczeniami oraz wspólnego rozwiązywania problemów, podnoszenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji treści związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności. Możliwość zapoznania się ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce na temat ochrony danych osobowych.

Informatyka w szkole

PSIN Informatyka w szkole P 1-3 4-6 7-8 PP

16 godz. stacjonarnych
04.04.2019 - 21.05.2019

PSIN Informatyka w szkole

Miejsce wymiany doświadczeń związanych z nauką algorytmiki i programowania na różnych etapach edukacyjnych. Poznanie najnowszych narzędzi do nauki informatyki oraz wartościowych środowisk edukacyjnych. Rozbudzanie aktywności ucznia, formy pracy z uczniem sprzyjające rozwojowi talentów informatycznych. W ramach sieci sa realizowane następujące warsztaty:

  1. Programujemy w szkole ponadpodstawowej w Pythonie.
  2. Arduino na kółkach.
  3. Szyfrowanie w C++