Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

konferencja Majowe Mrozy w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na konferencję Majowe Mrozy w Warszawie, która w tym roku została połączona z konferencją KASSK i odbędzie się w dniach 28-29 maja 2021 w wersji online. W tym roku temat przewodni naszego spotkania to: „Nasz cyfrowy ślad. Społeczeństwo i edukacja.” Nie zabraknie odniesień do edukacji w czasach pandemii oraz tego, w jaki sposób pozytywnie wykorzystać nasze doświadczenia z tego okresu w dalszej pracy z uczniami.

Część plenarna będzie prowadzona ze studiów w Poznaniu oraz w Warszawie – będą to wykłady i panel dyskusyjny w postaci transmitowanego na żywo webinaru. Panel poprowadzi Pani redaktor Justyna Suchecka. Druga część to warsztaty prowadzone na platformie MS Teams.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach konferencji:
http://mrozy.net oraz http://20.kassk.pl

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy