Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Konkurs Informatyczny Logia, szkolenie Warszawa Programuje! Python

Konkurs Informatyczny LOGIA

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w Przedmiotowym Konkursie Informatycznym LOGIA organizowanym przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Strona internetowa konkursu jest dostępna pod adresem http://logia.oeiizk.waw.pl. Tam znajdą Państwo Regulamin Konkursu zatwierdzony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i wszystkie aktualne informacje o konkursie.

Etap szkolny zaczyna się 15 października i trwa do godz. 14:00 dnia 4 listopada. W tym czasie uczniowie pobierają ze strony www Konkursu treści zadań i wytyczne do ich rozwiązywania. Uczestnicy w dowolnym miejscu w czasie trwania I etapu rozwiązują test i trzy zadania programistyczne. Wysyłają rozwiązania zadań na platformę konkursową https://konkursy.oeiizk.edu.pl. Test i zadanie obliczeniowe oceniane jest automatycznie na platformie. Rozwiązania zadań graficznych ocenia nauczyciel w szkole, który zgłasza szkołę do konkursu.

Szkolenie Warszawa Programuje! Python

Nauczycieli pracujących w szkołach m. st. Warszawy zapraszamy razem z WCIES, na szkolenie w ramach projektu Warszawa programuje! Szkolenie rozpoczyna się w piątek 16 października. Planujemy trzy spotkania zdalne na platformie Zoom w dniach 16 i 23 października oraz 6 listopada w godzinach 15:45 – 19:30. Ponadto trzeba samemu poświęcić około 15 godzin własnej pracy. Szkolenie jest adresowane do nauczycieli informatyki w szkole podstawowej (klasy 7-8) i ponadpodstawowej oraz wszystkich zainteresowanych algorytmiką i programowaniem.

Zapisy na szkolenia na stronie WCIES:
https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-w-zakresie-technologii-informacyjnej-i-komunikacyjnej