Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Grant TIK TO MY – projekt „Lekcja:Enter” – edycja II

Grant TIK TO MY - rekrutacja już trwa - zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół województwa mazowieckiego do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wprowadzania narzędzi cyfrowych i korzystania z aktywnych metod nauczania w praktyce szkolnej, w szczególności z zastosowaniem metod wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK).

W ramach realizacji grantu TIK TO MY organizujemy szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w podziale na grupy przedmiotowe:

Zajęcia odbywają się w podziale na zespoły podstawowe i zaawansowane w stosowaniu technologii cyfrowych w edukacji, za wyjątkiem ścieżki informatycznej, zaplanowanej na poziomie podstawowym.

Szkolenia dla poszczególnych grup przedmiotowych są otwierane sukcesywnie po zawiązaniu się 12-osobowych grup. Liczba miejsc jest ograniczona.

Ważne - do projektu Szkołę zgłasza Dyrektor, szczegóły na stronie https://www.oeiizk.waw.pl/dzialalnosc/projekty/tik-to-my/

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Serdecznie zapraszamy!