Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Grant: TIK TO MY w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Dyrektorzy i nauczyciele! 

Uwaga! Trwa ponowny nabór szkół województwa mazowieckiego do projektu „Lekcja: Enter” w ramach grantu TIK TO MY. Zostały ostatnie dni do rozpoczęcia sesji szkoleniowej! 

Przypominamy, że kolejni nauczyciele, ze szkół, które dołączyły już do naszego grantu w zeszłym roku, mogą zapisywać się na nadchodzące szkolenia. Górna granica uczestników z danej szkoły nie jest wyznaczona. 

 

W ramach realizacji grantu 28 września 2021 roku organizujemy bezpłatną konferencję online pod tytułem Aktywizujące narzędzia cyfrowe w praktyce szkolnej – grant TIK TO MY w projekcie „Lekcja:Enter. Transmisja na żywo godzina 13.00 na kanale OEIiZK w serwisie Youtube. Konferencja dostępna dla nauczycieli z całej Polski. 

 

Zapraszamy do nas! Oferujemy 30 letnie doświadczenie we wspieraniu nauczycieli różnych przedmiotów, w tym informatyki. 

Ogólne informacje dotyczące projektu: 

Od zeszłego roku, w ramach ogólnopolskiego projektu Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK), we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział w Warszawie (MSCDN) realizuje grand TIK to MY. Celem projektu jest umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenia narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania w praktyce. Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół do udziału w tym wyjątkowym projekcie, realizowanym obecnie online. 

Proponujemy szkolenia, podczas których uczestnicy „podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych (w tym na platformie epodreczniki.pl), a także rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), np. odwrócona lekcja czy webquest”. 

Szkolenia dla nauczycieli dotyczą następujących grup przedmiotowych: 

Oprócz szkoleń, oferujemy opiekę mentorską i konsultacje dla uczestników projektu w czasie szkoleń, a także po jego zakończeniu. 

Więcej na stronie - tiktomy.oeiizk.edu.pl 

Kontakt – szkolenia@oeiizk.waw.pl 

Zapraszamy 

Nauczyciele konsultanci realizujący projekt