Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Oferta wspomagania szkół w zakresie stosowania TIK na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół

 

Chcielibyśmy zaproponować Państwu bezpłatną, kompleksową pomoc
w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej na lekcjach przedmiotów przyrodniczych w Państwa szkole. Plan wspomagania zostanie dostosowany do potrzeb Państwa placówki po zdiagnozowaniu mocnych i słabych stron w zakresie stosowania nowoczesnych technologii.

Nauczycielom przedmiotów przyrodniczych proponujemy:

  1. Doskonalenie w zakresie stosowania TIK poprzez udział w szkoleniach przedmiotowych (biologia, fizyka, geografia, chemia, przyroda) prowadzonych przez nauczycieli konsultantów w pracowniach OEIiZK.
  2. Udział nauczycieli konsultantów w spotkaniach zespołów przedmiotowych w Państwa szkole.
  3. Indywidualne konsultacje w zakresie stosowania TIK na przedmiotach przyrodniczych.
  4. Udział nauczycieli wraz z uczniami w lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli konsultantów OEIiZK.

Planujemy też udział zespołów uczniowskich Państwa szkoły w konkursie Z technologią
w świat nauki
, w ramach którego uczniowie opracowują projekt o tematyce przyrodniczej, wykorzystując nowoczesne technologie.

Warunkiem udziału szkoły w procesie wspomagania jest podpisanie porozumienia
o współpracy szkoły z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
w Warszawie na rok szkolny 2019/2020.

 

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Organizacji Szkoleń:

szkolenia@oeiizk.waw.pl

tel.: (+48) 22 579 41 22