Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Konferencja w Płocku - Kreatywny uczeń używa TIK

Szanowni Państwo,

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego zapraszają dyrektorów i nauczycieli różnych przedmiotów oraz różnych typów szkół na konferencję Kreatywny uczeń używa TIK, która odbędzie się 25 września 2019 roku w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku mieszczącym się przy ul. Gałczyńskiego 26.

Głównym celem konferencji jest promowanie w szkołach Mazowsza rozwijania kreatywności uczniów przy wsparciu nowych technologii.

Program konferencji:

1030 –1100 

Rejestracja uczestników 

1100 - 1120

Otwarcie - wprowadzenie w tematykę konferencji oraz prezentacja gości.

1120 – 1230

Wystąpienia nauczycieli konsultantów OEIiZK w formie dynamicznych wykładów:

-       Rozwijanie kreatywności – nowe technologie, nowe metody

-       Inspirujemy uczniów do twórczej współpracy

-       IBSE i TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

1230 –1300 – 

Przerwa kawowa 

1300 - 1400 –

Warsztaty dla nauczycieli, w czasie których nauczyciele będą mogli doskonalić swoje umiejętności pracy z TIK, poznając narzędzia gotowe do wykorzystania w pracy z kreatywnym uczniem.

1400 – 1415 –

Podsumowanie konferencji i losowanie nagród

 

Podczas konferencji każdy z uczestników otrzyma materiały konferencyjne, w tym czasopismo OEIiZK W cyfrowej szkole.

Ze względów organizacyjnych należy zgłosić swój udział w konferencji poprzez formularz umieszczony na Platformie Obsługi Szkoleń Ośrodka https://pos.oeiizk.waw.pl/ - zakładka konferencje.  Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy