Wyświetlone 1-1 z 1 rekordu.

Konferencja „W poszukiwaniu eduMocji, czyli pewnego razu w szkole”

07.02.2023 - 07.02.2023
Kościuszki 5a, Radom

KEMO-3 Konferencja „W poszukiwaniu eduMocji, czyli pewnego razu w szkole”

7 lutego 2023 roku, w godzinach 11.00-14.00, siedziba Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu mieszczącego się przy ul. Kościuszki 5a.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie możliwości i korzyści jakie przynosi stosowanie w edukacji nowych technologii (także narzędzi projektu Laboratoria Przyszłości) połączonych z aktywizującymi metodami nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia cyfrowych historii.

Udział w konferencji jest bezpłatny.