W dniu 16 sierpnia 2022 r. wprowadzony został nowy wzór potwierdzenia zatrudnienia na rok szkolny 2022/2023.
Wszystkie potwierdzenia zatrudnienia na rok szkolny 2021/2022 złożone do 16 sierpnia 2022 r. straciły ważność z dniem 1 września 2022 roku.
Uczestnicy szkoleń odbywających się od 1 września 2022 r. muszą legitymować się potwierdzeniem zatrudnienia na rok szkolny 2022-2023.

Telefonicznie

Telefonicznie można kontaktować się z Działem Organizacji Szkoleń:

22 579 41 22 | 22 579 41 80 | kom. 693 280 550

Formularz zapytania do Działu Organizacji Szkoleń