Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Konferencja: Empatia - kompetencje społeczne w świecie technologii