Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dedykowanych nauczycielom przedmiotów humanistycznych

Edukacja zdalna dla humanistów
Podczas szkolenia pokażemy jak projektować zajęcia online. Będzie okazja doskonalenia umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych na odległość z wykorzystaniem synchronicznych i asynchronicznych narzędzi edukacji zdalnej do komunikacji, współpracy i wymiany doświadczeń. Termin szkolenia: 1-8.02.2021

Zapisz się na szkolenie
https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=HZDA-2

Nasz kulturowy ślad
Na zajęciach poznamy wielkie światowe wystawy i muzea – ich historie, współczesny obraz, interpretację znaczenia jako tekstu kultury. Będziemy pracować metodą webQuestu i mówić o tym jak wykorzystywać cyfrowe zasoby i narzędzia w pracy dydaktycznej. Termin szkolenia: 8-15.02.2021

Zapisz się na szkolenie
https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=HNKS-3