Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Webinar: Kryzys, stres, pandemia i nauka zdalna – jak wracać do „normalności”

Zapraszamy na webinar  dotyczący siódmego kierunku polityki oświatowej państwa:

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”.

 

Kończący się rok szkolny był rokiem wyjątkowym i niemiernie trudnym. Otaczająca nas pandemia nie tylko zachwiała nasz poczucie bezpieczeństwa, zmusiła nas do przejścia na bardzo długo stan nauki zdalnej, odcięła od kontaktów społecznych, zmusiła do zmiany sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oddziela od przyjemnych zdarzeń. Ma to swoje odbicie
w funkcjonowaniu całej społeczności szkolnej - uczniów rodziców nauczycieli. Podczas webinaru podpowiem, jak mądrze  i spokojnie wracać do szkoły w nowym roku, jak odbudować relacje
i motywację i jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Aby zarządzać kryzysem trzeba go poznać.

Spotkanie odbędzie się 18.06.2021 o godzinie 17:00 i potrawa około 1,5 godziny.

Prowadzący mgr Anna Tulczyńska

https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WKSP-1

Serdecznie zapraszamy.