Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

IV edycja konkursu Zrób-My-Nasz-Film

 Jeśli kiedykolwiek myśleliście o tym, by nakręcić prawdziwy film, trafiliście w szczególne, dobre miejsce. Oko kamery, podobnie jak oko aparatu fotograficznego – widzi wszystko. Gdy chociaż raz marzyliście o prawdziwym filmie, z czołówką na przodzie i końcowymi napisami, który zmieści w sobie w środku opowieść rodzącą się w Waszej wyobraźni... zgłoście się, spróbujcie zrealizować swoje marzenia.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego do udziału w IV edycji konkursu Zrób-My-Nasz-Film. Konkurs organizowany jest przez OEIiZK w Warszawie pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Konkurs Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie” obejmuje dwie kategorie:

Terminarz konkursu:

Szkołę do Konkursu może zgłosić nauczyciel pracujący z grupą uczniów tworzących film. Aby zgłosić szkołę do Konkursu, należy pobrać ze strony https://zrobmynaszfilm.blogspot.com formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), wydrukować, wypełnić (formularz powinien zawierać również pieczęć, podpis Dyrektora Szkoły oraz podpis opiekuna grupy) i zapisany cyfrowo, np. zeskanowany przesłać emailem jako załącznik do listu na adres organizatora  zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl. W temacie listu należy wpisać „Konkurs Zrób-My Nasz-Film – zgłoszenie”.

Komunikaty oraz informacje są publikowane na stronie internetowej Konkursu:

https://zrobmynaszfilm.blogspot.com

Kontakt do organizatorów: zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl