Filtruj listę szkoleń

Grupa szkoleń:

Poziom edukacyjny:

Forma szkolenia:

Dzień tygodnia:

Ścieżka:

Projekt:

Delegatura:

Zaloguj się

Lista szkoleń

szkolenie

Komunikujemy się w języku obcym wykorzystując TIK

WKJO-1 Komunikujemy się w języku obcym wykorzystując TIK P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych + 15 godz. online

WKJO-1 Komunikujemy się w języku obcym wykorzystując TIK WKJO-1

Podczas szkolenia poznamy ciekawe aplikacje internetowe i mobilne, które wzbogacają wiedzę merytoryczną podczas uczenia się języka obcego, głównie języka angielskiego. Zaprezentujemy także innowacyjne narzędzia TIK, które służą rozwijaniu kompetencji kluczowych i indywidualizacji nauczania języka obcego. Będzie okazja doskonalenia umiejętności kształcenia kompetencji ucznia dotyczących zastosowań edukacyjnych aplikacji internetowych w nauce języka obcego.

szkolenie

Szyfrowanie w Pythonie

PSZY-1 Szyfrowanie w Pythonie P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

PSZY-1 Szyfrowanie w Pythonie PSZY-1

Na zajęciach zajmiemy się podstawami kryptologii. Będziemy rozwiązywać zadania dotyczące prostych szyfrów. Na przykładzie szyfru Cezara wykorzystamy kody ASCII do przetwarzania tekstu. Będzie też okazja rozwiązywania zadań związanych z klasycznymi algorytmami szyfrującymi.

szkolenie

Myślenie wizualne z TIK w nauczaniu biologii

SWIZ-1 Myślenie wizualne z TIK w nauczaniu biologii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SWIZ-1 Myślenie wizualne z TIK w nauczaniu biologii SWIZ-1

Rysunek, mapy myśli przeżywają obecnie prawdziwe odrodzenie. Dzięki myśleniu wizualnemu: pobudzamy kreatywność, utrzymujemy koncentrację, tworzymy bardziej zrozumiały przekaz, a w konsekwencji lepiej zapamiętujemy informacje. Technologia doskonale może wspierać myślenie wizualne w nauczaniu biologii np. poprzez darmowe programy i aplikacje do tworzenia infografik, map myśli, komiksów, plakatów.

szkolenie

Podróże z mapą w sieci

SPMS-1 Podróże z mapą w sieci P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SPMS-1 Podróże z mapą w sieci SPMS-1

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem na lekcjach Geograficznych Systemów Informacyjnych za pomocą nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Na zajęciach dokonamy przeglądu przykładowych darmowych aplikacji GIS wspierających nauczanie przyrody. Przewidziany jest też czas na ćwiczenie umiejętności pracy z wybranymi aplikacjami.

szkolenie

Tablica interaktywna SMART Board na lekcji

WTSB-3 Tablica interaktywna  SMART Board na lekcji P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WTSB-3 Tablica interaktywna  SMART Board na lekcji WTSB-3

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board. Będą także uczyć się posługiwania programem Notebook i praktycznego wykorzystania narzędzi SMART Board na lekcjach różnych przedmiotów.

szkolenie

Aplikacje przyrodnicze w chmurze

SAPL-2 Aplikacje przyrodnicze w chmurze P 1-3 4-6 7-8 PP

15 godz. online

SAPL-2 Aplikacje przyrodnicze w chmurze SAPL-2

Usługi w chmurze pozwalają na korzystanie z aplikacji z dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu na świecie. Chmura umożliwia stosowanie nowoczesnej techniki pracy zespołowej, zwanej pracą synchroniczną, która pozwala, aby wiele osób jednocześnie pracowało w jednym pliku. Podczas szkolenia uczestnicy będą korzystać z przykładowych aplikacji do współpracy w chmurze, symulacji, wizualizacji, eksperymentów przyrodnicze on-line oraz gier i filmów dydaktycznych.

szkolenie

Zrób film - komórką, tabletem

WFIT-4 Zrób film - komórką, tabletem P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WFIT-4 Zrób film - komórką, tabletem WFIT-4

Na szkoleniu nauczymy się jak nagrywać film, tworzyć kadr, konfigurować sprzęt, zadbać o jakość dźwięku. Będziemy też montować nagrany materiał. Omówimy podstawowe narzędzia cięcia, dzielenia materiału wideo, narzędzia do tworzenia tekstu oraz dodawania efektów. Dowiemy się również jak i w jakim formacie wyrenderować materiał, który będzie publikowany w serwisie YouTube.

szkolenie

Narzędzia chmury w geografii

SNAG-3 Narzędzia chmury w geografii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SNAG-3 Narzędzia chmury w geografii SNAG-3

Podczas szkolenia poznamy narzędzia chmury, które umożliwiają realizację podstawy programowej geografii. Zapoznamy się z edukacyjnymi możliwościami aplikacji mobilnych oraz bezpłatnych narzędzi dostępnych w Internecie.

szkolenie

Informacja zwrotna wsparta TIK

WIZT-1 Informacja zwrotna wsparta TIK P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych + 15 godz. online

WIZT-1 Informacja zwrotna wsparta TIK WIZT-1

Warsztaty przygotują uczestników do uzyskiwania oraz przekazywania informacji zwrotnej na temat realizowanych zadań, postępów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK. Podczas zajęć przetestujemy ciekawe aplikacje do szybkiego zastosowania podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych, współpracy bezpośredniej oraz online. Zaprezentowane rozwiązania wspierają stosowanie oceniania kształtującego.

szkolenie

GeoGebra w szkole podstawowej cz. 1

SGP1-1 GeoGebra w szkole podstawowej cz. 1 P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. stacjonarnych

SGP1-1 GeoGebra w szkole podstawowej cz. 1 SGP1-1

Na szkoleniu uczestnicy od podstaw poznają oprogramowanie GeoGebra, jego podstawowe narzędzia i polecenia. Uczą się tworzenia prostych pomocy dydaktycznych dla uczniów, poznają sposoby wykorzystania GeoGebry na lekcjach matematyki w szkole podstawowej, konstruują figury geometryczne płaskie i przestrzenne, uczą się wykorzystywania suwaków, pól wyboru, pól tekstowych, tworzą teksty dynamiczne z zastosowaniem prostych formuł LaTeX. Szkolenie jest dobrym wstępem do kolejnych form doskonalenia zawodowego z zastosowań GeoGebry dla uczestników bardziej zaawansowanych w użytkowaniu tego oprogramowania oraz platformy o tej samej nazwie.