Filtruj listę szkoleń

Grupa szkoleń:

Poziom edukacyjny:

Forma szkolenia:

Dzień tygodnia:

Ścieżka:

Projekt:

Delegatura:

Zaloguj się

Lista szkoleń

szkolenie

Zrób film - komórką, tabletem

WFIT-2 Zrób film - komórką, tabletem P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WFIT-2 Zrób film - komórką, tabletem WFIT-2

Na szkoleniu nauczymy się jak nagrywać film, tworzyć kadr, konfigurować sprzęt, zadbać o jakość dźwięku. Będziemy też montować nagrany materiał. Omówimy podstawowe narzędzia cięcia, dzielenia materiału wideo, narzędzia do tworzenia tekstu oraz dodawania efektów. Dowiemy się również jak i w jakim formacie wyrenderować materiał, który będzie publikowany w serwisie YouTube.

szkolenie

Metody aktywizujące i TIK w geografii

SMAG-1 Metody aktywizujące i TIK w geografii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SMAG-1 Metody aktywizujące i TIK w geografii SMAG-1

Szkolenie dla nauczycieli geografii, w czasie którego zapoznają się oni z najnowszymi metodami pracy z uczniami oraz sposobami przygotowania własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Wymienimy się również informacjami o bezpłatnych pomocach dydaktycznych dostępnych w sieci. Ważnym punktem szkolenia będzie poznanie zasad tworzenia map myśli, zarówno na papierze, jak i na komputerze.

szkolenie

Narzędzia chmury w geografii

SNAG-1 Narzędzia chmury w geografii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SNAG-1 Narzędzia chmury w geografii SNAG-1

Podczas szkolenia poznamy narzędzia chmury, które umożliwiają realizację podstawy programowej geografii. Zapoznamy się z edukacyjnymi możliwościami aplikacji mobilnych oraz bezpłatnych narzędzi dostępnych w Internecie.

szkolenie

Wizualizacja i narzędzia chmury na lekcjach chemii

SWIC-1 Wizualizacja i narzędzia chmury na lekcjach chemii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SWIC-1 Wizualizacja i narzędzia chmury na lekcjach chemii SWIC-1

Podczas szkolenia poznamy sposoby tworzenia modeli cząsteczek związków chemicznych i kryształów oraz ich wizualizacji w programach graficznych. Będzie także okazja do poznania wybranych symulacji, animacji, doświadczeń chemicznych wspierających naukę chemii. Poznamy również zasady tworzenia map myśli w wybranym programie.

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część I – wprowadzenie

WOE1-2 Bezpłatny Office 365,  część I – wprowadzenie P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WOE1-2 Bezpłatny Office 365,  część I – wprowadzenie WOE1-2

Zajęcia umożliwią poznanie bezpłatnej dla szkół usługi Office 365. Ufamy, że efektywne korzystanie z narzędzia pozwoli organizować sprawniej pracę. Pokażemy, jak zapanować nad swoimi notatkami, jak przechowywać efekty swojej pracy w bezpiecznym miejscu, jak tworzyć i edytować dokumenty bez konieczności instalowania dodatkowych programów. Nauczymy się przeprowadzić ankietę w Excelu online.

szkolenie

Aplikacje edukacyjne w nauczaniu chemii

SACH-1 Aplikacje edukacyjne w nauczaniu chemii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SACH-1 Aplikacje edukacyjne w nauczaniu chemii SACH-1

Podczas szkolenia zapoznamy się z możliwościami przygotowywania własnych pomocy dydaktycznych. Nauczymy się rysować wzory i tworzyć modele związków chemicznych w programach graficznych. Poznamy zasoby edukacyjne dostępne w sieci pomocne w nauczaniu i uczeniu się chemii oraz możliwości ich dostosowania do własnych potrzeb.

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część II – notatki i materiały

WOE2-1 Bezpłatny Office 365, część II – notatki i materiały P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WOE2-1 Bezpłatny Office 365, część II – notatki i materiały WOE2-1

Podczas szkolenia postaramy się odpowiedzieć na pytania: Co zrobić, by mieć wszystkie zadania, notatki, wskazówki i materiały uczniów oraz dla uczniów w jednym miejscu? Jak zrobić, aby uczniowie nauczyli się publikować w sieci referaty, sprawozdania i prezentacje bez konieczności skupiania się na atrakcyjnej formie, a mieli czas dopracować materiały pod kątem treści?

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty

WOE3-1 Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WOE3-1 Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty WOE3-1

Podczas szkolenia poznamy narzędzia ułatwiające sprawne organizowanie pracy zarówna nauczyciela, jak i uczniów. Poznamy, jak dzielić się informacjami w grupie oraz zorganizować zamknięte miejsce do prezentacji filmów uczniowskich. Nauczymy się korzystać z narzędzia do tworzenia ankiet i sprawdzianów.

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja

WOE4-2 Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WOE4-2 Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja WOE4-2

Podczas zajęć będziemy doskonalić umiejętność sprawnego zarządzania usługą Office 365. Omówimy, jak dodać nowych użytkowników i jak ustawić nowe hasło zapominalskiemu uczniowi. Nauczymy się zarządzać zamkniętym miejscem, które można wykorzystać do przechowywania dokumentów. Pokażemy również jak skontaktować się z pomocą techniczną, gdy coś nie działa.

szkolenie

Reportaż multimedialny w projekcie edukacyjnym

WRMP-1 Reportaż multimedialny w projekcie edukacyjnym P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. stacjonarnych + 10 godz. online

WRMP-1 Reportaż multimedialny w projekcie edukacyjnym WRMP-1

Tematyką zajęć będzie poznanie etapów tworzenia reportaż z wykorzystaniem nowych technologii. Poznamy rózne narzędzia służące budowaniu reportażu multimedialnego uzupełnionego o elementy interaktywne. Będzie okazja nauczyć się jak publikować pracę w serwisie edukacyjnym.