Egzamin maturalny 2021

Zapraszamy Państwa na 6 godzinne szkolenia online poświęcone zmianom w wymaganiach na egzaminie maturalnym w 2021 roku.

 

Filtruj listę szkoleń

Grupa szkoleń:

Poziom edukacyjny:

Forma szkolenia:

Dzień tygodnia:

Ścieżka:

Projekt:

Delegatura:

Zaloguj się

Lista szkoleń

szkolenie

Angażujące lekcje nie tylko online

WAON-2 Angażujące lekcje  nie tylko online P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

WAON-2 Angażujące lekcje  nie tylko online WAON-2

W czasie szkolenia poznamy metodę 5E: Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, Evaluation oraz przykładowe narzędzia TIK, które takie podejście do nauczania i uczenia się wspierają. Przygotujemy kilka pomocy dydaktycznych, które mogą być przydatne do realizowania zajęć zarówno w trybie online, jak i stacjonarnym.

webinarium

Wirtualny pokój zagadek

WWPZ-1 Wirtualny pokój zagadek P 1-3 4-6 7-8 PP

2 godz. online

WWPZ-1 Wirtualny pokój zagadek WWPZ-1

Korzystając ze zdobytej wiedzy, będziemy odnajdywać wirtualne zagadki, a następnie je rozwiązać. Potem trzeba będzie odszukać zagubiony, wirtualny klucz i wydostać się z wirtualnego laboratorium przyrodniczego. Wsparciem tej gry będą narzędzia TIK, z którymi zapoznamy się podczas webinarium i przy ich wykorzystaniu zaplanujemy własne, wirtualne pokoje zagadek.

szkolenie

Metody aktywizujące w czasie nauki zdalnej

WMEA-2 Metody aktywizujące  w czasie nauki zdalnej P 1-3 4-6 7-8 PP

4 godz. online

WMEA-2 Metody aktywizujące  w czasie nauki zdalnej WMEA-2

W czasie warsztatu uczestnicy zapoznają się z metodami pracy aktywizującymi uczniów w czasie nauki zdalnej na przedmiotach przyrodniczych. Największy nacisk zostanie położony na narzędzia i platformy pozwalające na pracę wspólną uczniów. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, tak by uczestnicy poćwiczyli również organizację pracy w grupach.

sieć współpracy - spotkanie

Matura z informatyki - zmiany w egzaminie maturalnym

PSM2b-1 Matura z informatyki - zmiany w egzaminie maturalnym P 1-3 4-6 7-8 PP

6 godz. online

PSM2b-1 Matura z informatyki - zmiany w egzaminie maturalnym PSM2b-1

Spotkanie będzie poświęcone w całości zmianom w wymaganiach na egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 roku. Poddamy analizie wymagania egzaminacyjne na przykładzie wybranych zadań. Otrzymają Państwo wskazówki do pracy z uczniami.

szkolenie

Edukacja zdalna dla humanistów

HZDA-2 Edukacja zdalna dla humanistów P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

HZDA-2 Edukacja zdalna dla humanistów HZDA-2

Podczas szkolenia pokażemy jak projektować zajęcia online. Będzie okazja doskonalenia umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych na odległość z wykorzystaniem synchronicznych i asynchronicznych narzędzi edukacji zdalnej do komunikacji, współpracy i wymiany doświadczeń.

szkolenie

Zrób film - komórką, tabletem

WFIT-10 Zrób film - komórką, tabletem P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

WFIT-10 Zrób film - komórką, tabletem WFIT-10

Na szkoleniu nauczymy się jak nagrywać film, tworzyć kadr, konfigurować sprzęt, zadbać o jakość dźwięku. Będziemy też montować nagrany materiał. Omówimy podstawowe narzędzia cięcia, dzielenia materiału wideo, narzędzia do tworzenia tekstu oraz dodawania efektów. Dowiemy się również jak i w jakim formacie wyrenderować materiał, który będzie publikowany w serwisie YouTube.

szkolenie

Matura z geografii - zmiany w egzaminie maturalnym

SPMG-1 Matura z geografii - zmiany w egzaminie maturalnym P 1-3 4-6 7-8 PP

6 godz. online

SPMG-1

Spotkanie będzie poświęcone w całości zmianom w wymaganiach na egzaminie maturalnym z geografii w 2021 roku. Poddamy analizie wymagania egzaminacyjne na przykładzie wybranych zadań. Otrzymają Państwo wskazówki do pracy z uczniami.

szkolenie

Web 2.0 na lekcjach – wirtualne kolekcje

WKLE-4 Web 2.0 na lekcjach – wirtualne kolekcje P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

WKLE-4 Web 2.0 na lekcjach – wirtualne kolekcje WKLE-4

Na zajęciach poznamy narzędzia do gromadzenia w chmurze różnorodnych materiałów i udostępniania ich uczniom oraz innym nauczycielom w postaci wirtualnych kolekcji. Podczas szkolenia pokażemy trzy aplikacje – Wakelet, Pearltrees oraz Sutori. Każdy utworzy i udostępni autorskie kolekcje edukacyjne.

szkolenie

Zaczynamy programować ze Scratchem

PZPS-1 Zaczynamy programować  ze Scratchem P 1-3 4-6 7-8 PP

30 godz. online

PZPS-1 Zaczynamy programować  ze Scratchem PZPS-1

Zapraszamy nauczycieli rozpoczynających naukę programowania w środowisku Scratch. Podczas zajęć skupimy się na praktycznych przykładach wprowadzających w świat programowania w klasach 4-6. Będziemy przygotowywać projekty multimedialne do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów. Dowiemy się także, jak oceniać prace uczniów i wspomagać ich w pracy nad projektem.

szkolenie

Programowanie w C++

PCPP-4 Programowanie w C++ P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

PCPP-4 Programowanie w C++ PCPP-4

Na zajęciach poznamy podstawy języka C++. Wprowadzimy podstawowe konstrukcje języka i struktury danych. Będziemy rozwiązywać zadania algorytmiczne, które polegają na badaniu własności liczb całkowitych. Ponadto zainteresujemy się szyframi.