Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Filtruj listę szkoleń

Grupa szkoleń:

Poziom edukacyjny:

Forma szkolenia:

Dzień tygodnia:

Ścieżka:

Projekt:

Delegatura:

Zaloguj się

Lista szkoleń

szkolenie

Microsoft Small Basic w 24h

PSBA-3 Microsoft Small Basic w 24h P 1-3 4-6 7-8 PP

24 godz. online

PSBA-3 Microsoft Small Basic w 24h PSBA-3

W czasie szkolenia nauczymy się programować w języku Microsoft Small Basic. Zaczniemy oczywiście od podstaw, jednak już po chwili wspólnie odkryjemy zaskakujące zalety zwinnych metod programowania (ang. agile software development). Każda nasza lekcja będzie tak szalenie zwinna, że żal byłoby jej potem nie wykorzystać na zajęciach z uczniami. Brzmi dziwnie i ekstremalnie? Przekonamy się zatem wspólnie jak może wyglądać spektakularny ślad pozostawiany przez lekcję programowania.

szkolenie

Microsoft 365 na lekcjach geografii

SOGE-2 Microsoft 365 na lekcjach geografii P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

SOGE-2 Microsoft 365 na lekcjach geografii SOGE-2

W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe możliwości pakietu Microsoft 365 z uwzględnieniem specyfiki przedmiotowej. W związku z tym uczestnicy oprócz narzędzi do współdzielenia i współtworzenia materiałów, przygotowywania testów, poznają możliwości tworzenia kartogramów w Microsoft Excel. Ważną częścią szkolenia będzie również poznanie możliwości Microsoft Teams do prowadzenia i zarządzania pracą uczniów w czasie nauki stacjonarnej oraz zdalnej.

szkolenie

Zakładanie blogów edukacyjnych w Bloggerze

WBED-1 Zakładanie blogów edukacyjnych w Bloggerze P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

WBED-1 Zakładanie blogów edukacyjnych w Bloggerze WBED-1

Na szkoleniu zajmiemy się tworzeniem i prowadzeniem blogów. Podczas kursu omówimy zagadnienia związane z blogami jako narzędziem do przekazywania wiedzy uczniom, ich aktywizacji, zachęcania do dyskusji, przekazywania informacji i komunikacji. Poznamy aplikację Blogger, przygotujemy i udostępnimy autorski blog edukacyjny.

szkolenie

Office 365 w pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej, część II – Zespoły klasowe w Teams

WOH2-1 Office 365 w pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej,  część II – Zespoły klasowe w Teams P 1-3 4-6 7-8 PP

30 godz. online

WOH2-1 Office 365 w pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej,  część II – Zespoły klasowe w Teams WOH2-1

Podczas szkolenia dowiemy się, jak efektywnie współpracować z uczniami, nauczycielami, administracją szkolną oraz rodzicami korzystając z platformy Teams. Nauczymy się zakładać zespoły klasowe i zarządzać nimi. Omówimy, jak organizować w zespołach pracę za pomocą: kanałów dyskusyjnych, udostępniania plików i dokumentów, wspólnej ich edycji, czy przydzielania zadań uczniom. Dowiemy się, jak sprawnie i bezpiecznie organizować oraz prowadzić atrakcyjne zajęcia zdalne.

szkolenie

Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki

SNFI-1 Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki P 1-3 4-6 7-8 PP

15 godz. online

SNFI-1 Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki SNFI-1

Aplikacje edukacyjne i zasoby możliwe do znalezienia w Internecie są bardzo przydatne w prowadzeniu lekcji online, ale również podczas nauki stacjonarnej mogą być pomocne w nauczaniu. Na szkoleniu zapoznamy się z narzędziami edukacyjnymi oraz zasobami i usługami internetowymi, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli fizyki przede wszystkim w szkole podstawowej. 

szkolenie

Nowoczesne technologie w ocenianiu w biologii

SOBO-1 Nowoczesne technologie  w ocenianiu w biologii P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

SOBO-1 Nowoczesne technologie  w ocenianiu w biologii SOBO-1

Ocenianie jest jednym z elementów procesu edukacyjnego a technologia może stanowić doskonałe wsparcie dla sprawdzania wiedzy. Podczas szkolenia poznamy sposoby na utrwalenie, podsumowanie materiału, sprawdzenie wiedzy i umiejętności z biologii z użyciem TIK. Pokażemy darmowe narzędzia do sprawdzania wiedzy zarówno stacjonarnie jak i online, w czasie rzeczywistym oraz w czasie odroczonym.

szkolenie

Metody aktywizujące i TIK w geografii

SMAG-5 Metody aktywizujące i TIK w geografii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SMAG-5 Metody aktywizujące i TIK w geografii SMAG-5

Szkolenie dla nauczycieli geografii, w czasie którego zapoznają się oni z najnowszymi metodami pracy z uczniami oraz sposobami przygotowania własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Wymienimy się również informacjami o bezpłatnych pomocach dydaktycznych dostępnych w sieci.

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część I – wprowadzenie

WOE1-10 Bezpłatny Office 365,  część I – wprowadzenie P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WOE1-10 Bezpłatny Office 365,  część I – wprowadzenie WOE1-10

Zajęcia umożliwią poznanie bezpłatnej dla szkół usługi Office 365. Ufamy, że efektywne korzystanie z narzędzia pozwoli organizować sprawniej pracę. Pokażemy, jak zapanować nad swoimi notatkami, jak przechowywać efekty swojej pracy w bezpiecznym miejscu, jak tworzyć i edytować dokumenty bez konieczności instalowania dodatkowych programów. Nauczymy się przeprowadzić ankietę w Excelu online.

szkolenie

Prawo autorskie – co warto przekazać uczniom

BPRA-6 Prawo autorskie – co warto przekazać uczniom P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

BPRA-6 Prawo autorskie – co warto przekazać uczniom BPRA-6

W czasie szkolenia poznamy podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego. Pokażemy jak bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać z utworów dostępnych w Internecie oraz wyszukiwać utwory udostępnione na wolnych i otwartych licencjach. Przeprowadzimy też ćwiczenia dotyczące oznaczania treści zgodnie z wymaganiami licencjodawców i samych licencji. 

szkolenie

Tworzenie grafik i animacji online

WGAO-1 Tworzenie grafik  i animacji online P 1-3 4-6 7-8 PP

3 godz. online

WGAO-1 Tworzenie grafik  i animacji online WGAO-1

Na zajęciach pokażemy jak pracować metodą projektu. Poznamy przykłady narzędzi do tworzenia grafik i animacji na różne okazje za pomocą narzędzi online. Będzie też czas na poznanie możliwości publikacji utworzonej grafiki.