Filtruj listę szkoleń

Grupa szkoleń:

Poziom edukacyjny:

Forma szkolenia:

Dzień tygodnia:

Ścieżka:

Projekt:

Delegatura:

Zaloguj się

Lista szkoleń

webinarium

Aplikacje mobilne na lekcjach geografii

SAMG-3 Aplikacje mobilne na lekcjach geografii P 1-3 4-6 7-8 PP

2 godz. online

SAMG-3 Aplikacje mobilne na lekcjach geografii SAMG-3

W czasie zajęć uczestnicy spotkania poznają różne bezpłatne aplikacje na urządzenia mobilne w systemie android. Wymienimy się pomysłami na dydaktyczne zastosowania tych narzędzi na lekcjach geografii oraz innych przedmiotów przyrodniczych.

szkolenie

Office 365 w pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej, część II – Zespoły klasowe w Teams

WOH2-4 Office 365 w pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej,  część II – Zespoły klasowe w Teams P 1-3 4-6 7-8 PP

30 godz. online

WOH2-4 Office 365 w pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej,  część II – Zespoły klasowe w Teams WOH2-4

Podczas szkolenia dowiemy się, jak efektywnie współpracować z uczniami, nauczycielami, administracją szkolną oraz rodzicami korzystając z platformy Teams. Nauczymy się zakładać zespoły klasowe i zarządzać nimi. Omówimy, jak organizować w zespołach pracę za pomocą: kanałów dyskusyjnych, udostępniania plików i dokumentów, wspólnej ich edycji, czy przydzielania zadań uczniom. Dowiemy się, jak sprawnie i bezpiecznie organizować oraz prowadzić atrakcyjne zajęcia zdalne.

szkolenie

Technologia informacyjna a gwałtowne zjawiska atmosferyczne

STGA-3 Technologia informacyjna a gwałtowne zjawiska atmosferyczne P 1-3 4-6 7-8 PP

8 godz. online

STGA-3 Technologia informacyjna a gwałtowne zjawiska atmosferyczne STGA-3

Na szkoleniu dowiemy się m.in jak wykorzystywać dostępne informacje pogodowe w planowaniu i przygotowywaniu wycieczek.

szkolenie

Matematyka z Genially

SMZG-3 Matematyka z Genially P 1-3 4-6 7-8 PP

25 godz. online

SMZG-3 Matematyka z Genially SMZG-3

Pokażemy jak wykorzystać platformę Genially do nauki matematyki. Poznamy internetowy edytor równań. Pokażemy jak korzystać z szablonów i specjalnie przygotowanych rozszerzeń, funkcji i skryptów umożliwiających tworzenie ćwiczeń typu: przeciągnij i upuść, wybierz z listy rozwijalnej, wypełnij puste pola, połącz w pary. Umiejętności nabyte podczas szkolenia umożliwią tworzenie ciekawych i atrakcyjnych materiałów dla uczniów na zajęcia matematyczne.

szkolenie

Oswajamy Pythona cz. 2.1

PPO1-4 Oswajamy Pythona cz. 2.1 P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

PPO1-4 Oswajamy Pythona cz. 2.1 PPO1-4

Na szkoleniu poznamy podstawy języka Python oraz jego walory edukacyjne. Rozwiązując różne zadania, pokażemy jak wprowadzać uczniów w świat programowania. Będziemy wykorzystywać podstawowe operacje arytmetyczne, instrukcję warunkową, iterację oraz zajmiemy się przetwarzaniem słów. Zaprezentujemy pomysły zadań do rozwiązywania z uczniami.

szkolenie

Tworzenie baz danych w SQL cz. 1

PSQ1-5 Tworzenie baz danych w SQL cz. 1 P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

PSQ1-5 Tworzenie baz danych w SQL cz. 1 PSQ1-5

Informacje we współczesnym świecie gromadzone są głównie w elektronicznych zbiorach danych. Tworzenie i korzystanie z takich zbiorów danych to ważne kompetencje. Na szkoleniu przedstawimy podstawowe założenia języka SQL oraz system zarządzania relacyjną bazą danych SQLite. Zapoznamy się ze sposobami wyszukiwania informacji w relacyjnej bazie danych. Zwrócimy uwagę na podobieństwa i różnice między SQLite i MSAccess.

szkolenie

Tworzenie gier 3D w środowisku Kodu Game Lab

PKOD-2 Tworzenie gier 3D w środowisku Kodu Game Lab P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

PKOD-2 Tworzenie gier 3D w środowisku Kodu Game Lab PKOD-2

Na szkoleniu dowiemy się jak w ciekawy i przyjemny sposób można wspólnie z uczniami tworzyć gry w środowisku 3D. Najpierw zaprojektujemy mapę, zaprogramujemy postacie, a potem dostosujemy ustawienia świata gry. Za narzędzie do pracy posłuży nam Kodu Game Lab – zintegrowane środowisko programistyczne dostępne bezpłatnie również w polskiej wersji językowej. 

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja

WOE4-9 Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WOE4-9 Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja WOE4-9

Podczas zajęć będziemy doskonalić umiejętność sprawnego zarządzania usługą Office 365. Omówimy, jak dodać nowych użytkowników i jak ustawić nowe hasło zapominalskiemu uczniowi. Nauczymy się zarządzać zamkniętym miejscem, które można wykorzystać do przechowywania dokumentów. Pokażemy również jak skontaktować się z pomocą techniczną, gdy coś nie działa.

szkolenie

Aplikacje edukacyjne w nauczaniu chemii

SACH-9 Aplikacje edukacyjne w nauczaniu chemii P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

SACH-9 Aplikacje edukacyjne w nauczaniu chemii SACH-9

Szkolenie  dla nauczycieli chemii, podczas którego poznamy sposoby tworzenia modeli cząsteczek związków chemicznych i kryształów oraz ich wizualizacji w programach graficznych. Nauczymy się też rysować wzory strukturalne związków chemicznych w wybranych programach. Będzie także okazja do poznania aplikacji na urządzenia mobilne oraz symulacji, animacji i doświadczeń chemicznych wspierających naukę chemii.

szkolenie

Dokąd idziesz i skąd

HDOS-1 Dokąd idziesz i skąd P 1-3 4-6 7-8 PP

2 godz. online

HDOS-1 Dokąd idziesz i skąd HDOS-1

Podczas webinarium przedstawimy przemiany w życiu współczesnych społeczeństw i państw wywołane migracjami. Zaprezentujemy przykłady otwartych zasobów edukacyjnych, sposobów pracy z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji wielokulturowej.