Po lewej stronie znajduje się kilkoro dzieci 7-9 letnich siedzących na podłodze. Grupa zajmuje się programowaniem robota. Dwie dziewczynki korzystają z laptopów. Baner po prawej stronie zawiera tekst: 'Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu'

Filtruj listę szkoleń

Grupa szkoleń:

Poziom edukacyjny:

Forma szkolenia:

Dzień tygodnia:

Ścieżka:

Projekt:

Delegatura:

Zaloguj się

Lista szkoleń

szkolenie

Interaktywne dokumenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

SINT-1 Interaktywne dokumenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

SINT-1 Interaktywne dokumenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych SINT-1

Nauczanie w dobie cyfryzacji wymaga głębokiego przemyślenia i poszukiwania różnych rozwiązań, czyli rezyliencji i responsywności edukatora. Interaktywne materiały mogą ten proces wesprzeć. Mogą być one wykorzystane bezpośrednio podczas lekcji stacjonarnych do pracy samodzielnej, grupowej oraz podczas realizacji projektów edukacyjnych, doświadczeń, rozwiązywania problemów, analizowania danych, wyciągania wniosków. Podczas szkolenia pokażemy przykłady narzędzi do tworzenia interaktywnych dokumentów oraz konkretne, innowacyjne rozwiązania edukacyjne. 

szkolenie

Czym polecieć na Marsa? STEAM w akcji

SMAR-1 Czym polecieć na Marsa? STEAM w akcji P 1-3 4-6 7-8 PP

4 godz. stacjonarnych

SMAR-1 Czym polecieć na Marsa? STEAM w akcji SMAR-1

W czasie zajęć uczestnicy spotkania zapoznają się z założeniami metodologii STEAM oraz pomysłami na jej praktyczne zastosowanie w czasie zajęć szkolnych. Przeprowadzimy szereg prostych doświadczeń opartych o materiały ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej), a także zbudujemy model statku kosmicznego lub bazę marsjańską wykorzystując materiały z recyclingu.

szkolenie

Tworzymy i uczymy się z aplikacjami edukacyjnymi

WTUE-14 Tworzymy i uczymy się z aplikacjami edukacyjnymi P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

WTUE-14 Tworzymy i uczymy się z aplikacjami edukacyjnymi WTUE-14

Będziemy uczyć się pracy w chmurze poprzez tworzenie grafik i filmów, a także quizów i ćwiczeń interaktywnych. Zajmiemy się tworzeniem Web albumów i prostej strony. Zajęcia będą przygotowywać do pracy z platformami wspierającymi współpracę i tworzenie pomocy dydaktycznych. Zastanowimy się jak wspierać kreatywność ucznia z wykorzystaniem nowych technologii.

szkolenie

Dostępność cyfrowa w szkole

WCAG-12 Dostępność cyfrowa w szkole P 1-3 4-6 7-8 PP

15 godz. online

WCAG-12 Dostępność cyfrowa w szkole WCAG-12

Pokażemy jak przygotowywać materiały edukacyjne, które muszą spełniać ustawowe warunki dotyczące dostępności cyfrowej. Omówimy podstawę prawną, tworzenie dokumentów i stron internetowych zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej, samo audytowanie stron i dokumentów. Wykonamy ręczne i maszynowe sprawdzanie kryteriów dostępności cyfrowej. Nauczymy się także wystawiać certyfikaty dostępności cyfrowej dla utworzonych dokumentów.

sieć współpracy - spotkanie

Twoje dane – Twoja sprawa

WSDOg-5 Twoje dane – Twoja sprawa P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

WSDOg-5 Twoje dane – Twoja sprawa WSDOg-5

Myśląc nowoczesna szkoła, często myślimy nowe technologie. Nie możemy zapomnieć, że z pojęciem nowe technologie ścisłe łączy się zagadnienie edukacji i bezpieczeństwa danych. Sieć współpracy jest okazją, by poznać przykłady dobrych praktyk. Pokażemy jak ciekawie prezentować zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas zajęć z uczniami. Oferujemy też konsultacje w OEIIZK w ramach programu UODO Twoje dane Twoja sprawa.

webinarium

Nauczyciel, Wix i własna strona internetowa

PWIX-3 Nauczyciel, Wix i własna strona internetowa P 1-3 4-6 7-8 PP

2 godz. online

PWIX-3 Nauczyciel, Wix i własna strona internetowa PWIX-3

Na szkoleniu pokażemy jak usprawnić oraz uatrakcyjnić swoją pracę nauczyciela i stworzyć własną stronę internetową. Nauczymy się projektować i tworzyć strony www przy pomocy platformy Wix. Poznamy najlepsze praktyki projektowania stron i zobaczymy, jak w krótkim czasie stworzyć swoją własną witrynę, która zachęci uczniów do tworzenia własnych stron wspólnie z nauczycielem. 

szkolenie

Modelowanie 3D w FreeCAD

PCAD-1 Modelowanie 3D w FreeCAD P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

PCAD-1 Modelowanie 3D w FreeCAD PCAD-1

Poznamy podstawy pracy w programie FreeCAD. Szczególny nacisk położony będzie na tworzenie projektów do wydruków 3D. Poznamy techniki tworzenia grafik 3D, które są uniwersalne dla różnych edytorów grafiki 3D. Będziemy pracować głównie w trzech środowiskach pracy Sketcher, Part, PartDesign z kilkunastu dostępnych we FreeCAD. 

szkolenie

Oswajamy Pythona cz. 2.0

PPO0-8 Oswajamy Pythona cz. 2.0 P 1-3 4-6 7-8 PP

15 godz. stacjonarnych + 5 godz. online

PPO0-8 Oswajamy Pythona cz. 2.0 PPO0-8

Poznamy podstawy pracy w środowisku programistycznym Python Idle. Poznamy różne typy zmiennych, napisy, listy i operacje na nich. Będziemy wykorzystywać wbudowane funkcje oraz pisać własne. Na szkoleniu będzie też okazja poznania jak doinstalować moduł, debugować kod, odczytywać dane i zapisywać wyniki do pliku.

szkolenie

Prawo autorskie – co warto przekazać uczniom

BPRA-19 Prawo autorskie – co warto przekazać uczniom P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

BPRA-19 Prawo autorskie – co warto przekazać uczniom BPRA-19

W czasie szkolenia poznamy podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego. Pokażemy jak bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać z utworów dostępnych w Internecie oraz wyszukiwać utwory udostępnione na wolnych i otwartych licencjach. Przeprowadzimy też ćwiczenia dotyczące oznaczania treści zgodnie z wymaganiami licencjodawców i samych licencji. 

szkolenie

Nowy wymiar quizu z Blooketem

WQUB-2 Nowy wymiar quizu z Blooketem P 1-3 4-6 7-8 PP

12 godz. online

WQUB-2 Nowy wymiar quizu z Blooketem WQUB-2

W czasie szkolenia poznamy Blooket czyli stronę internetową, na której nauczyciele tworzą zestawy pytań i udostępniają je uczniom w postaci gier. Pokażemy różne możliwości wykorzystania tego narzędzia np. do utrwalania materiału, który uczniowie muszą opanować pamięciowo np. nauka tabliczki mnożenia, nazw pierwiastków chemicznych, zapamiętanie nazw stolic poszczególnych państw, wykonywanie działań rachunkowych, zapamiętanie różnego rodzaju wzorów.