Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Filtruj listę szkoleń

Grupa szkoleń:

Poziom edukacyjny:

Forma szkolenia:

Dzień tygodnia:

Ścieżka:

Projekt:

Delegatura:

Zaloguj się

Lista szkoleń

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część II – notatki i materiały

WOE2-9 Bezpłatny Office 365, część II – notatki i materiały P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WOE2-9 Bezpłatny Office 365, część II – notatki i materiały WOE2-9

Podczas szkolenia postaramy się odpowiedzieć na pytania: Co zrobić, by mieć wszystkie zadania, notatki, wskazówki i materiały uczniów oraz dla uczniów w jednym miejscu? Jak zrobić, aby uczniowie nauczyli się publikować w sieci referaty, sprawozdania i prezentacje bez konieczności skupiania się na atrakcyjnej formie, a mieli czas dopracować materiały pod kątem treści?

szkolenie

Mobilne laboratorium fizyczne

SMLF-2 Mobilne laboratorium fizyczne P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SMLF-2 Mobilne laboratorium fizyczne SMLF-2

Będziemy wykonywać doświadczenia fizyczne z wykorzystaniem mobilnych interfejsów pomiarowych wyposażonych w zestaw czujników. Następnie przeprowadzimy komputerową analizę wyników pomiaru i porównamy otrzymane wyniki z przewidywaniami.

szkolenie

Pierwsze kroki z Arduino

PARA-2 Pierwsze kroki z Arduino P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. stacjonarnych

PARA-2 Pierwsze kroki z Arduino PARA-2

Na zajęciach poznamy zasady pracy z mikrokontrolerem Arduino. Przygotujemy kilkanaście układów z rożnymi czujnikami. Będziemy pracować w środowisku programistycznym IDE Arduino i poznamy podstawowe konstrukcje programistyczne. Będzie też czas na dyskusje o pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

szkolenie

Spotkania z Pythonem - Grafika i Python

PSOPd-1 Spotkania z Pythonem - Grafika i Python P 1-3 4-6 7-8 PP

2 godz. online

PSOPd-1 Spotkania z Pythonem - Grafika i Python PSOPd-1

Ostatnie spotkanie z cyklu warsztatów dla nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem Pythona, na którym pokażemy tworzenie grafiki w Pythonie za pomocą biblioteki Pillow. Zaprezentujemy również jak edytować wcześniej przygotowane grafiki oraz zapisywać nowe w plikach.

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty

WOE3-7 Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WOE3-7 Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty WOE3-7

Podczas szkolenia poznamy narzędzia ułatwiające sprawne organizowanie pracy zarówna nauczyciela, jak i uczniów. Poznamy, jak dzielić się informacjami w grupie oraz zorganizować zamknięte miejsce do prezentacji filmów uczniowskich. Nauczymy się korzystać z narzędzia do tworzenia ankiet i sprawdzianów.

szkolenie

Budujemy z Arduino

PARB-3 Budujemy z Arduino P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. stacjonarnych

PARB-3 Budujemy z Arduino PARB-3

Tematyka szkolenia obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu programowania Arduino. Na zajęciach będziemy budować proste układy elektroniczne na płytce stykowej. Kolejnym krokiem będzie utworzenie pojazdu z czujnikami światła i przeszkód. Pokażemy jak łączyć wiedzę z fizyki z informatyką na konkretnych przykładach. 

szkolenie

E-portfolio w pracy nauczyciela cz.2

WEP2-3 E-portfolio w pracy nauczyciela cz.2 P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

WEP2-3 E-portfolio w pracy nauczyciela cz.2 WEP2-3

Podczas szkolenia zajmiemy się metodami pracy związanymi z treningiem kreatywności. Dowiemy się, jak można doskonalić umiejętność myślenia kombinacyjnego i transformacyjnego. Poznamy, jak tworzyć, gromadzić i selekcjonować pliki dokumentujące naukę i pracę.

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja

WOE4-8 Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WOE4-8 Bezpłatny Office 365, część IV – Teams i administracja WOE4-8

Podczas zajęć będziemy doskonalić umiejętność sprawnego zarządzania usługą Office 365. Omówimy, jak dodać nowych użytkowników i jak ustawić nowe hasło zapominalskiemu uczniowi. Nauczymy się zarządzać zamkniętym miejscem, które można wykorzystać do przechowywania dokumentów. Pokażemy również jak skontaktować się z pomocą techniczną, gdy coś nie działa.

sieć współpracy - spotkanie

Twoje dane – Twoja sprawa

WSDOd-3 Twoje dane – Twoja sprawa P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

WSDOd-3 Twoje dane – Twoja sprawa WSDOd-3

Myśląc nowoczesna szkoła, często myślimy nowe technologie. Nie możemy zapomnieć, że z pojęciem nowe technologie ścisłe łączy się zagadnienie edukacji i bezpieczeństwa danych. Sieć współpracy jest okazją, by poznać przykłady dobrych praktyk. Pokażemy jak ciekawie prezentować zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas zajęć z uczniami. Oferujemy też konsultacje w OEIIZK w ramach programu UODO Twoje dane Twoja sprawa.

szkolenie

Stereometria z GeoGebrą cz. 2

SGS2-2 Stereometria z GeoGebrą cz. 2 P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

SGS2-2 Stereometria z GeoGebrą cz. 2 SGS2-2

Podczas zajęć poznamy narzędzia do konstruowania brył obrotowych, tworzenie siatki walca i stożka, wpisywania brył obrotowych w inne bryły. Będą też ćwiczenia związane z umiejętnością tworzenia statycznych i dynamicznych przekrojów brył. Będziemy doskonalić umiejętność tworzenia aktywności dla uczniów dotyczące stereometrii na platformie GeoGebra.

Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze ukończenie szkolenia "Wstęp doGeoGebry" oraz „Stereometria zGeoGebrą cz.1”.

Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze ukończenie szkolenia "Wstęp doGeoGebry" oraz „Stereometria zGeoGebrą cz.1”.