Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Filtruj listę szkoleń

Grupa szkoleń:

Poziom edukacyjny:

Forma szkolenia:

Dzień tygodnia:

Ścieżka:

Projekt:

Delegatura:

Zaloguj się

Lista szkoleń

webinarium

Dociekanie naukowe w nauczaniu biologii

SNBI-3 Dociekanie naukowe w nauczaniu biologii P 1-3 4-6 7-8 PP

1 godz. online

SNBI-3 Dociekanie naukowe w nauczaniu biologii SNBI-3

Tematem zajęć są doświadczenia tradycyjnie i cyfrowe w nauczaniu zdalnym. W eksperymentowaniu wszystko zaczyna się od intrygujących pytań: Czy owady tyją? Czy ryby bywają spragnione? Dlaczego z wiekiem coraz trudniej nam schudnąć? Dlaczego śpiące ptaki nigdy nie spadają z drzew? Podczas webinarium zostanie rozwikłany tajemniczy skrót Amgen Teach oraz IBSE. Uczestnicy poznają przykłady doświadczeń tradycyjnych i cyfrowych.

szkolenie

Platformy GIS w edukacji geograficznej

SISPa-2 Platformy GIS w edukacji geograficznej P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

SISPa-2 Platformy GIS w edukacji geograficznej SISPa-2

Geograficzne Systemy Informacyjne pozwalają na naukę pracy z mapą cyfrową. Pokazują możliwości wykorzystania umiejętności zdobytych na lekcjach geografii. Ten zbiór nowych technologii w geografii, służy do gromadzenia i analizowania danych przestrzennych, a następnie ich prezentacji w atrakcyjnej formie graficznej. W czasie szkolenia poznamy wybrane portale udostępniające dane GIS ze szczególnym uwzględnieniem map lidarowych oraz map prezentujących dostępne dane statystyczne na mapach.

szkolenie

Matura z chemii – analiza wyników

SCHM-1 Matura z chemii – analiza wyników P 1-3 4-6 7-8 PP

2 godz. online

SCHM-1 Matura z chemii – analiza wyników SCHM-1

W czasie szkolenia przedstawimy wyniki matury z chemii ze szczególnym uwzględnieniem zadań sprawiających największe trudności. Przedstawione zostaną również wskazówki metodyczne do dalszej pracy z uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego z chemii. Szkolenie będzie prowadzić ekspertka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Pani Joanna Toczko.

szkolenie

Spotkania z Pythonem - Automatyzacja pracy z Pythonem

PSOPc-1 Spotkania z Pythonem - Automatyzacja pracy z Pythonem P 1-3 4-6 7-8 PP

2 godz. online

PSOPc-1 Spotkania z Pythonem - Automatyzacja pracy z Pythonem PSOPc-1

Kolejne spotkanie z cyklu warsztatów dla nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem Pythona, na którym zaprezentujemy kilka skryptów, które można wykorzystać do wykonywania powtarzalnych czynności. Pokażemy bibliotekę Auto Gui i jej zastosowania.

szkolenie

Lekcje online – nie tylko informatyka

PSON-1 Lekcje online –  nie tylko informatyka P 1-3 4-6 7-8 PP

3 godz. online

PSON-1 Lekcje online –  nie tylko informatyka PSON-1

Podczas szkolenia poznamy przykłady stron internetowych i narzędzi online, które mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli nie tylko informatyki do wspomagania i uatrakcyjniania własnych lekcji w formie zdalnej. Przeanalizujemy również strony, które umożliwiają tworzenie kont klasowych dla uczniów oraz wspólną zabawę online.

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część I – wprowadzenie

WOE1-9 Bezpłatny Office 365,  część I – wprowadzenie P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WOE1-9 Bezpłatny Office 365,  część I – wprowadzenie WOE1-9

Zajęcia umożliwią poznanie bezpłatnej dla szkół usługi Office 365. Ufamy, że efektywne korzystanie z narzędzia pozwoli organizować sprawniej pracę. Pokażemy, jak zapanować nad swoimi notatkami, jak przechowywać efekty swojej pracy w bezpiecznym miejscu, jak tworzyć i edytować dokumenty bez konieczności instalowania dodatkowych programów. Nauczymy się przeprowadzić ankietę w Excelu online.

szkolenie

Realizacja filmów edukacyjnych w aplikacjach Web 2.0

WFEO-4 Realizacja filmów edukacyjnych w aplikacjach Web 2.0 P 1-3 4-6 7-8 PP

15 godz. online

WFEO-4 Realizacja filmów edukacyjnych w aplikacjach Web 2.0 WFEO-4

Na szkoleniu poznamy nowe metody i formy pracy z uczniem. Zajmiemy się zagadnieniem wykorzystania aplikacji i portali wspomagających tworzenie filmu edukacyjnego. Naszym celem będzie też nabycie umiejętności projektowania, tworzenia i publikacji przekazów medialnych w sieci. Spróbujemy nagrać i udostępnić materiał dźwiękowy lub filmowy.

sieć współpracy - spotkanie

Twoje dane – Twoja sprawa

WSDOc-3 Twoje dane – Twoja sprawa P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

WSDOc-3 Twoje dane – Twoja sprawa WSDOc-3

Myśląc nowoczesna szkoła, często myślimy nowe technologie. Nie możemy zapomnieć, że z pojęciem nowe technologie ścisłe łączy się zagadnienie edukacji i bezpieczeństwa danych. Sieć współpracy jest okazją, by poznać przykłady dobrych praktyk. Pokażemy jak ciekawie prezentować zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas zajęć z uczniami. Oferujemy też konsultacje w OEIIZK w ramach programu UODO Twoje dane Twoja sprawa.

szkolenie

Desmos – kalkulator graficzny online na lekcjach matematyki

SDES-3 Desmos – kalkulator graficzny online na lekcjach matematyki P 1-3 4-6 7-8 PP

15 godz. online

SDES-3 Desmos – kalkulator graficzny online na lekcjach matematyki SDES-3

Podczas szkolenia poznamy bezpłatne narzędzie – kalkulator graficzny Desmos, dostępny online. Aplikacja przeznaczona do tworzenia statycznych i dynamicznych wykresów funkcji, jest przydatna dla uczniów uczących się sporządzania wykresów i badających własności funkcji oraz dla nauczycieli do przygotowywania pomocy dydaktycznych na lekcje. Z Desmos można korzystać na urządzeniach przenośnych i komputerach stacjonarnych.

szkolenie

TIK wsparciem nauczania dwujęzycznego biologii

SBDU-1 TIK wsparciem nauczania dwujęzycznego biologii P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

SBDU-1 TIK wsparciem nauczania dwujęzycznego biologii SBDU-1

Procesy nauczania i uczenia się są tym efektywniejsze, im poznawanie wiedzy przez uczniów ma bardziej wielozmysłowy i wszechstronny charakter oraz kiedy następuje ono wskutek wielorakich, wzajemnie uzupełniających się źródeł. Podczas szkolenia pokażemy rolę TIK w dwujęzycznym nauczaniu biologii w kontekście korzystania z gotowych materiałów anglojęzycznych oraz wykorzystania narzędzi online do tworzenia własnych zasobów do przygotowania i prowadzenia lekcji.