Filtruj listę szkoleń

Grupa szkoleń:

Poziom edukacyjny:

Forma szkolenia:

Dzień tygodnia:

Ścieżka:

Projekt:

Delegatura:

Zaloguj się

Lista szkoleń

szkolenie

Szyfrowanie w Pythonie

PSZY-3 Szyfrowanie w Pythonie P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

PSZY-3 Szyfrowanie w Pythonie PSZY-3

Na zajęciach zajmiemy się podstawami kryptologii. Będziemy rozwiązywać zadania dotyczące prostych szyfrów. Na przykładzie szyfru Cezara wykorzystamy kody ASCII do przetwarzania tekstu. Będzie też okazja rozwiązywania zadań związanych z klasycznymi algorytmami szyfrującymi.

sieć współpracy - spotkanie

Informatyka w szkole - szyfrowanie z p5.js

PSINf-1 Informatyka w szkole - szyfrowanie z p5.js P 1-3 4-6 7-8 PP

4 godz. stacjonarnych

PSINf-1 Informatyka w szkole - szyfrowanie z p5.js PSINf-1

Na zajęciach będzie okazja poznania najnowszych narzędzi do nauki informatyki oraz wartościowych środowisk edukacyjnych. Podyskutujemy jak rozbudzać aktywność ucznia, jakie stosować formy pracy z uczniem sprzyjające rozwojowi talentów informatycznych. Zaimplementujemy szyfr Cezara wykorzystąc multimedialne włąsciwości biblioteki p5.js.

szkolenie

Przyrodniczy pokój zagadek

SPOZ-1 Przyrodniczy pokój zagadek P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SPOZ-1 Przyrodniczy pokój zagadek SPOZ-1

Kto z nas nie lubi tajemnic, zagadek, sekretów? I jak pisał Karel Čapek “Poznać – to natknąć się na jakąś tajemnicę.” Korzystając ze zdobytej wiedzy i współpracując ze sobą, będziemy musieli odnaleźć ukryte zagadki, rozwiązać je, odszukać zagubiony klucz i wydostać się z laboratorium przyrodniczego. Sprzymierzeńcami tej gry będą oczywiście narzędzia TIK, z którymi zapoznamy się podczas szkolenia i przy ich wykorzystaniu zaplanujemy własne zagadki.

szkolenie

Symetrie z GeoGebrą

SGEO-1 Symetrie z GeoGebrą P 1-3 4-6 7-8 PP

25 godz. online

SGEO-1 Symetrie z GeoGebrą SGEO-1

Na szkoleniu uczestnicy nauczą się tworzenia interaktywnych aplikacji w GeoGebrze: pokazów, animacji, interaktywnych zadań i aplikacji do zabawy z symetriami. Wszystkie aplikacje można wykorzystać na lekcjach poświęconym symetriom, na kółkach zainteresowań, po udostępnieniu na platformie GeoGebra z aplikacji tych uczniowie mogą korzystać w domu. Część aplikacji uczniowie mogą wykonać sami np. podczas realizacji projektu edukacyjnego poświęconego symetriom. Na szkoleniu uczestnicy tworzą pomoce dydaktyczne do tematów: Symetria względem prostej, oś symetrii figury, symetralna odcinka, dwusieczna kata, symetria względem punktu, symetrie w układzie współrzędnych. Uczestnicy szkolenia założą na platformie GeoGebra wirtualne klasy, poznają sposoby udostępniania przygotowanych materiałów uczniom.

sieć współpracy - spotkanie

Przygody ze Scratchem

PSSRe-1 Przygody ze Scratchem P 1-3 4-6 7-8 PP

4 godz. stacjonarnych

PSSRe-1 Przygody ze Scratchem PSSRe-1

Piąte spotkanie z cyklu Przygody ze Scratchem. Tym razem będziemy badać różne własności liczb oraz dzielić się pomysłami na ciekawe lekcje, wymieniać się doświadczeniami, rozwiązywać problemy, tworzyć ciekawe projekty o różnym stopniu trudności łączące edukację informatyczną i matematyczną.

sieć współpracy - spotkanie

Informatyka w szkole - przygotowanie do konkursu Logia

PSINh-1 Informatyka w szkole - przygotowanie do konkursu Logia P 1-3 4-6 7-8 PP

4 godz. stacjonarnych

PSINh-1 Informatyka w szkole - przygotowanie do konkursu Logia PSINh-1

Na zajęciach będzie okazja poznania najnowszych narzędzi do nauki informatyki oraz wartościowych środowisk edukacyjnych. Podyskutujemy jak rozbudzać aktywność ucznia, jakie stosować formy pracy z uczniem sprzyjające rozwojowi talentów informatycznych.  Porozmawiamy jak przygotować uczniów do konkursu, jak motywować ich do systematycznej pracy. Wspólnie rozwiążemy zadania z konkursu Logia i poznamy zasady oceniania prac uczniowskich.

szkolenie

Zajęcia z komputerem w klasie 2

NZA2-3 Zajęcia z komputerem w klasie 2 P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

NZA2-3 Zajęcia z komputerem w klasie 2 NZA2-3

W czasie szkolenia dowiemy się jak stosować poznane narzędzia i proponowane aktywności w przygotowaniu uczniów do wykorzystania TIK w czasie tworzenia różnorodnych wypowiedzi np. pisemnej, ustnej, graficznej, bezpiecznego korzystania z internetu oraz rozwijania myślenia logicznego. Doskonalimy umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem technologii.

Szkolenie składa się ze spotkań synchronicznych (uczestnicy szkolenia spotykają się online w jednym, określonym przez organizatorów czasie) oraz pracy asynchronicznej.

    Zajęcia synchroniczne będą odbywać się raz w tygodniu:
  • 22.04.2020 - godz. 17.30-19.45;
  • 29.04.2020 - godz. 17.30-19.45.

    Zajęcia synchroniczne będą odbywać się raz w tygodniu:
  • 22.04.2020 - godz. 17.30-19.45;
  • 29.04.2020 - godz. 17.30-19.45.
szkolenie

Python cz. 1.2 – grafika żółwia

PGZ2-3 Python cz. 1.2 – grafika żółwia P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

PGZ2-3 Python cz. 1.2 – grafika żółwia PGZ2-3

Będziemy doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań graficznych w języku Python definiując funkcje bez parametru i z parametrem. Będziemy podstawowe konstrukcje programistyczne, w tym instrukcję iteracji. Nauczymy się także definiować funkcje wykonujące obliczenia. Poznamy instrukcje warunkowe, losowość i prostą rekurencję.

sieć współpracy - spotkanie

Matura z informatyki

PSMAf-1 Matura z informatyki P 1-3 4-6 7-8 PP

4 godz. stacjonarnych + 5 godz. online

PSMAf-1 Matura z informatyki PSMAf-1
szkolenie

Grafika żółwia w Pythonie

PGZP-3 Grafika żółwia w Pythonie P 1-3 4-6 7-8 PP

15 godz. stacjonarnych + 5 godz. online

PGZP-3 Grafika żółwia w Pythonie PGZP-3

Szkolenie dla nauczycieli zainteresowanych rozwiązywaniem zadań graficznych w języku Python z wykorzystaniem grafiki żółwia. Poznamy podstawowe polecenia sterujące ruchem żółwia. Nauczymy się definiować własne funkcje, stosować kolorowanie, losowanie, iterację oraz prostą rekurencję. Pokażemy jak testować rozwiązania i oceniać prace uczniów.