Po lewej stronie znajduje się kilkoro dzieci 7-9 letnich siedzących na podłodze. Grupa zajmuje się programowaniem robota. Dwie dziewczynki korzystają z laptopów. Baner po prawej stronie zawiera tekst: 'Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu'

Filtruj listę szkoleń

Grupa szkoleń:

Poziom edukacyjny:

Forma szkolenia:

Dzień tygodnia:

Ścieżka:

Projekt:

Delegatura:

Zaloguj się

Lista szkoleń

szkolenie

Graj – baw się kulturą i sztuką

HBAW-4 Graj – baw się kulturą i sztuką P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

HBAW-4 Graj – baw się kulturą i sztuką HBAW-4

Podczas warsztatów poznamy przykłady różnego typu gier online przygotowanych przez instytucje kultury, które wzbudzą ciekawość uczniów tematyką sztuki, kultury, historii. Prezentowane przykłady można wykorzystać na lekcjach historii, plastyki, języka polskiego, języka angielskiego.

szkolenie

Liveworksheets – kreator interaktywnych arkuszy

WKAA-6 Liveworksheets – kreator interaktywnych arkuszy P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

WKAA-6 Liveworksheets – kreator interaktywnych arkuszy WKAA-6

Pokażemy jak przekształcić tradycyjny arkusz w interaktywny. Przygotowane arkusze na platformie Liveworksheets mogą zawierać ćwiczenia typu przeciągnij i upuść, połącz strzałkami, ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu oraz wiele innych. Można dołączać dźwięki, filmy, pytania wielokrotnego wyboru. Arkusze można wykorzystywać na lekcjach prowadzonych online lub w klasie wyposażonej w komputery, tablety i smartfony.

szkolenie

Przygotowanie uczniów do konkursu Logia

PLOGa-2 Przygotowanie uczniów  do konkursu Logia P 1-3 4-6 7-8 PP

30 godz. online

PLOGa-2 Przygotowanie uczniów  do konkursu Logia PLOGa-2

Na zajęciach pokażemy jak pracować z uczniem zdolnym przygotowującym się do konkursu Logia. Podczas szkolenia będziemy się spotykać online przed każdym etapem konkursu tak, aby pokazać pracę zarówno od podstaw, jak i na dalszym etapie.   Skupimy się na doskonaleniu umiejętności programowania w języku Python oraz rozwiązywaniu problemów w formie algorytmów i ich realizacji komputerowej. Rozwiążemy przykładowe zadania konkursowe zarówno z konkursu LOGIA, jak i z Olimpiady Informatycznej Juniorów. 

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty

WOE3-8 Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WOE3-8 Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty WOE3-8

Podczas szkolenia poznamy narzędzia ułatwiające sprawne organizowanie pracy zarówna nauczyciela, jak i uczniów. Poznamy, jak dzielić się informacjami w grupie oraz zorganizować zamknięte miejsce do prezentacji filmów uczniowskich. Nauczymy się korzystać z narzędzia do tworzenia ankiet i sprawdzianów.

szkolenie

Pierwsze kroki z Arduino

PARA-8 Pierwsze kroki z Arduino P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. stacjonarnych

PARA-8 Pierwsze kroki z Arduino PARA-8

Na zajęciach poznamy zasady pracy z mikrokontrolerem Arduino. Przygotujemy kilkanaście układów z rożnymi czujnikami. Będziemy pracować w środowisku programistycznym IDE Arduino i poznamy podstawowe konstrukcje programistyczne. Będzie też czas na dyskusje o pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

szkolenie

Prawo autorskie – co warto przekazać uczniom

BPRA-16 Prawo autorskie – co warto przekazać uczniom P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

BPRA-16 Prawo autorskie – co warto przekazać uczniom BPRA-16

W czasie szkolenia poznamy podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego. Pokażemy jak bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać z utworów dostępnych w Internecie oraz wyszukiwać utwory udostępnione na wolnych i otwartych licencjach. Przeprowadzimy też ćwiczenia dotyczące oznaczania treści zgodnie z wymaganiami licencjodawców i samych licencji. 

szkolenie

Metody aktywizujące i TIK w geografii

SMAGa-5 Metody aktywizujące  i TIK w geografii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

SMAGa-5 Metody aktywizujące  i TIK w geografii SMAGa-5

Szkolenie dla nauczycieli geografii, w czasie którego zapoznają się oni z najnowszymi metodami pracy z uczniami oraz sposobami przygotowania własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Wymienimy się również informacjami o bezpłatnych pomocach dydaktycznych dostępnych w sieci.

szkolenie

Edukacja czytelnicza i TIK

NECZ-1 Edukacja czytelnicza i TIK P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

NECZ-1 Edukacja czytelnicza i TIK NECZ-1

Na szkoleniu pokażemy, jak usprawnić oraz uatrakcyjnić swoją pracę nauczyciela podczas edukacji czytelniczej. Nauczymy się projektować i tworzyć WebQuesty w oparciu o lektury szkolne w klasie 4. Przetestujemy narzędzia TIK, które można wykorzystać do badań postępów uczniów w czytaniu. Przygotujemy własne materiały z wykorzystaniem TIK przydatne do omawiania lektur. Poznamy najlepsze praktyki wykorzystania TIK w pracy z książką.  

webinarium

Lekcje przyrody z TIK - Odkrywamy tajemnice zdrowia z wykorzystaniem Padletu

STIKe-1 Lekcje przyrody z TIK - Odkrywamy tajemnice zdrowia z wykorzystaniem Padletu P 1-3 4-6 7-8 PP

2 godz. online

STIKe-1 Lekcje przyrody z TIK - Odkrywamy tajemnice zdrowia z wykorzystaniem Padletu STIKe-1

W trakcie webinaru zaprezentujemy pomysły, wykorzystujące metody cyfrowe, na realizację w klasie 4 lekcji przyrody związanych z profilaktyką zdrowia człowieka oraz chorobami i bezpieczeństwem w życiu codziennym.


 

 

 

Spotkanie jest organizowane w ramach cyklu webinariów. Treści realizowane w ramach spotkań są zgodne z podstawą programową przyrody w klasie IV.

Spotkanie jest organizowane w ramach cyklu webinariów. Treści realizowane w ramach spotkań są zgodne z podstawą programową przyrody w klasie IV.

szkolenie

Tworzenie i analizowanie ankiet

P 1-3 4-6 7-8 PP

2 godz. online

DANK-1 Tworzenie i analizowanie ankiet DANK-1

W czasie warsztatów stworzymy ankietę z różnymi rodzajami pytań, którą będzie można przeprowadzić online. Nauczymy się analizowania jej wyników oraz wizualizacji danych na kilku przykładach. Poznamy narzędzia ułatwiające głosowanie online. Nie zabraknie aspektów prawnych.