Filtruj listę szkoleń

Grupa szkoleń:

Poziom edukacyjny:

Forma szkolenia:

Dzień tygodnia:

Ścieżka:

Projekt:

Delegatura:

Zaloguj się

Lista szkoleń

szkolenie

Zrób film - komórką, tabletem

WFIT-17 Zrób film - komórką, tabletem P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

WFIT-17 Zrób film - komórką, tabletem WFIT-17

Na szkoleniu nauczymy się jak nagrywać film, tworzyć kadr, konfigurować sprzęt, zadbać o jakość dźwięku. Będziemy też montować nagrany materiał. Omówimy podstawowe narzędzia cięcia, dzielenia materiału wideo, narzędzia do tworzenia tekstu oraz dodawania efektów. Dowiemy się również jak i w jakim formacie wyrenderować materiał, który będzie publikowany w serwisie YouTube.

szkolenie

Metody aktywizujące i TIK w geografii

SMAG-5 Metody aktywizujące i TIK w geografii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SMAG-5 Metody aktywizujące i TIK w geografii SMAG-5

Szkolenie dla nauczycieli geografii, w czasie którego zapoznają się oni z najnowszymi metodami pracy z uczniami oraz sposobami przygotowania własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Wymienimy się również informacjami o bezpłatnych pomocach dydaktycznych dostępnych w sieci.

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty

WOE3-8 Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

WOE3-8 Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty WOE3-8

Podczas szkolenia poznamy narzędzia ułatwiające sprawne organizowanie pracy zarówna nauczyciela, jak i uczniów. Poznamy, jak dzielić się informacjami w grupie oraz zorganizować zamknięte miejsce do prezentacji filmów uczniowskich. Nauczymy się korzystać z narzędzia do tworzenia ankiet i sprawdzianów.

sieć współpracy - spotkanie

Twoje dane – Twoja sprawa

WSDOf-4 Twoje dane – Twoja sprawa P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

WSDOf-4 Twoje dane – Twoja sprawa WSDOf-4

Myśląc nowoczesna szkoła, często myślimy nowe technologie. Nie możemy zapomnieć, że z pojęciem nowe technologie ścisłe łączy się zagadnienie edukacji i bezpieczeństwa danych. Sieć współpracy jest okazją, by poznać przykłady dobrych praktyk. Pokażemy jak ciekawie prezentować zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas zajęć z uczniami. Oferujemy też konsultacje w OEIIZK w ramach programu UODO Twoje dane Twoja sprawa.

szkolenie

Reportaż multimedialny w projekcie edukacyjnym

WRMP-5 Reportaż multimedialny w projekcie edukacyjnym P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

WRMP-5 Reportaż multimedialny w projekcie edukacyjnym WRMP-5

Tematyką zajęć będzie poznanie etapów tworzenia reportażu z wykorzystaniem nowych technologii. Poznamy różne narzędzia służące budowaniu reportażu multimedialnego uzupełnionego o elementy interaktywne. Będzie okazja nauczyć się jak publikować pracę w serwisie edukacyjnym.

szkolenie

Tworzenie materiałów promocyjnych szkoły

WPRO-7 Tworzenie materiałów promocyjnych szkoły P 1-3 4-6 7-8 PP

15 godz. online

WPRO-7 Tworzenie materiałów promocyjnych szkoły WPRO-7

Szkolenie dla nauczycieli wszystkich przedmiotów we wszystkich typach szkół oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem darmowych narzędzi Web 2.0, umożliwiających tworzenie materiałów promocyjnych szkoły do druku i do zamieszczenia w internecie. Podczas kursu uczestnicy poznają cztery aplikacje – Canva, Thinglink, PosterMyWall, Visme, utworzą i udostępnią autorskie projekty graficzne.

szkolenie

Edycja grafiki w programie online – PIXLR cz. 1

WGO1-8 Edycja grafiki w programie online – PIXLR cz. 1 P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

WGO1-8 Edycja grafiki w programie online – PIXLR cz. 1 WGO1-8

Podczas zajęć poznamy podstawowe zagadnienia z zakresu obróbki fotografii i grafiki. Będziemy poruszać zagadnienia związane z pracą na warstwach. Omówimy różnice między formatami plików graficznych oraz między trybami kolorów. Będzie też czas na poznanie zagadnień związanych z prawem autorskim oraz zagrożeniami związanymi z publikowaniem czyjegoś wizerunku w sieci.

szkolenie

Czym polecieć na Marsa? STEAM w akcji

SMAR-1 Czym polecieć na Marsa? STEAM w akcji P 1-3 4-6 7-8 PP

4 godz. stacjonarnych

SMAR-1 Czym polecieć na Marsa? STEAM w akcji SMAR-1

W czasie zajęć uczestnicy spotkania zapoznają się z założeniami metodologii STEAM oraz pomysłami na jej praktyczne zastosowanie w czasie zajęć szkolnych. Przeprowadzimy szereg prostych doświadczeń opartych o materiały ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej), a także zbudujemy model statku kosmicznego lub bazę marsjańską wykorzystując materiały z recyclingu.

szkolenie

Office 365 w pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej, część II – Zespoły klasowe w Teams

WOH2-4 Office 365 w pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej,  część II – Zespoły klasowe w Teams P 1-3 4-6 7-8 PP

30 godz. online

WOH2-4 Office 365 w pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej,  część II – Zespoły klasowe w Teams WOH2-4

Podczas szkolenia dowiemy się, jak efektywnie współpracować z uczniami, nauczycielami, administracją szkolną oraz rodzicami korzystając z platformy Teams. Nauczymy się zakładać zespoły klasowe i zarządzać nimi. Omówimy, jak organizować w zespołach pracę za pomocą: kanałów dyskusyjnych, udostępniania plików i dokumentów, wspólnej ich edycji, czy przydzielania zadań uczniom. Dowiemy się, jak sprawnie i bezpiecznie organizować oraz prowadzić atrakcyjne zajęcia zdalne.