Filtruj listę szkoleń

Grupa szkoleń:

Poziom edukacyjny:

Forma szkolenia:

Dzień tygodnia:

Ścieżka:

Projekt:

Delegatura:

Zaloguj się

Lista szkoleń

szkolenie

Narzędzia chmury w geografii

SNAG-3 Narzędzia chmury w geografii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SNAG-3 Narzędzia chmury w geografii SNAG-3

Podczas szkolenia poznamy narzędzia chmury, które umożliwiają realizację podstawy programowej geografii. Zapoznamy się z edukacyjnymi możliwościami aplikacji mobilnych oraz bezpłatnych narzędzi dostępnych w Internecie.

szkolenie

Zajęcia z komputerem w klasie 2

NZA2-2 Zajęcia z komputerem w klasie 2 P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

NZA2-2 Zajęcia z komputerem w klasie 2 NZA2-2

W czasie szkolenia dowiemy się jak stosować poznane narzędzia i proponowane aktywności w przygotowaniu uczniów do wykorzystania TIK w czasie tworzenia różnorodnych wypowiedzi np. pisemnej, ustnej, graficznej, bezpiecznego korzystania z internetu oraz rozwijania myślenia logicznego. Doskonalimy umiejętność komunikowania się z wykorzystaniem technologii.

szkolenie

Informacja zwrotna wsparta TIK

WIZT-1 Informacja zwrotna wsparta TIK P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych + 15 godz. online

WIZT-1 Informacja zwrotna wsparta TIK WIZT-1

Warsztaty przygotują uczestników do uzyskiwania oraz przekazywania informacji zwrotnej na temat realizowanych zadań, postępów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK. Podczas zajęć przetestujemy ciekawe aplikacje do szybkiego zastosowania podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych, współpracy bezpośredniej oraz online. Zaprezentowane rozwiązania wspierają stosowanie oceniania kształtującego.

szkolenie

GeoGebra w szkole podstawowej cz. 1

SGP1-1 GeoGebra w szkole podstawowej cz. 1 P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. stacjonarnych

SGP1-1 GeoGebra w szkole podstawowej cz. 1 SGP1-1

Na szkoleniu uczestnicy od podstaw poznają oprogramowanie GeoGebra, jego podstawowe narzędzia i polecenia. Uczą się tworzenia prostych pomocy dydaktycznych dla uczniów, poznają sposoby wykorzystania GeoGebry na lekcjach matematyki w szkole podstawowej, konstruują figury geometryczne płaskie i przestrzenne, uczą się wykorzystywania suwaków, pól wyboru, pól tekstowych, tworzą teksty dynamiczne z zastosowaniem prostych formuł LaTeX. Szkolenie jest dobrym wstępem do kolejnych form doskonalenia zawodowego z zastosowań GeoGebry dla uczestników bardziej zaawansowanych w użytkowaniu tego oprogramowania oraz platformy o tej samej nazwie.

szkolenie

Web 2.0 na lekcjach – wirtualne kolekcje

WKLE-1 Web 2.0 na lekcjach – wirtualne kolekcje P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

WKLE-1 Web 2.0 na lekcjach – wirtualne kolekcje WKLE-1

Podczas szkolenia poznamy trzy aplikacje online – Pearltrees, Wakelet i Sutori, umożliwiające tworzenie wirtualnych kolekcji, w których można zamieszczać między innymi: linki do stron internetowych, posty z serwisów społecznościowych, interaktywne mapy, filmy z YouTube lub samodzielnie utworzone materiały wideo, podcasty, prezentacje, zdjęcia oraz dowolne dokumenty i materiały zapisane w postaci plików.

szkolenie

Python cz. 1.1 – grafika żółwia

PGZ1-1 Python cz. 1.1 – grafika żółwia P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

PGZ1-1 Python cz. 1.1 – grafika żółwia PGZ1-1

Będziemy rozwiązywać zadania graficzne w języku Python z wykorzystaniem modułu Turtle. Poznamy podstawowe polecenia sterujące ruchem żółwia. Nauczymy się definiować własne funkcje, stosować kolorowanie, iterację.

szkolenie

Interaktywna grafika w JavaScript z p5.js

PJSG-1 Interaktywna grafika w JavaScript z p5.js P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. stacjonarnych + 10 godz. online

PJSG-1 Interaktywna grafika w JavaScript z p5.js PJSG-1

Na zajęciach będziemy tworzyć grafikę statyczną, animacje i projektować proste aplikacje wymagające interakcji z użytkownikiem. Pokażemy, jak tworzyć projekty multimedialne. Będzie okazja do doskonalenia umiejętności programowania w języku JavaScript oraz doskonalenia umiejętności dydaktycznych z zakresu prowadzenia zająć z programowania.

szkolenie

Zajęcia z komputerem w klasie 1 

NZA1-2 Zajęcia z komputerem w klasie 1  P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

NZA1-2 Zajęcia z komputerem w klasie 1  NZA1-2

W czasie szkolenia dowiemy się jak wprowadzać dzieci w świat komputerów i zadbać o ich bezpieczną pracę. Pokażemy jak wykorzystać rysunek i tekst do zdobywania umiejętności z różnych obszarów edukacji, jakich narzędzi TIK użyć we wspieraniu rozwoju myślenia. Uczymy się w czasie warsztatów online, pozwalających uczestnikom łączyć się z prowadzącym w jednym czasie, aby wspólnie uczestniczyć w wykładach, demonstracjach, dyskusjach i ćwiczeniach.

szkolenie

Python cz. 2.2 – algorytmika

PPA2-2 Python cz. 2.2 – algorytmika P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

PPA2-2 Python cz. 2.2 – algorytmika PPA2-2

Podstawą zajęć jest rozwiązywanie problemów algorytmicznych, które można wykorzystać na zajęciach z uczniami. Tematyka zajęć będzie dotyczyła zagadnień takich jak: wyszukiwanie elementów zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym, sortowanie przez proste zliczanie i wybór. Zajmiemy się również problemem złożoności obliczeniowej.

szkolenie

Wizualizacja i narzędzia chmury na lekcjach chemii

SWIC-2 Wizualizacja i narzędzia chmury na lekcjach chemii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

SWIC-2 Wizualizacja i narzędzia chmury na lekcjach chemii SWIC-2

Podczas szkolenia poznamy sposoby tworzenia modeli cząsteczek związków chemicznych i kryształów oraz ich wizualizacji w programach graficznych. Będzie także okazja do poznania wybranych symulacji, animacji, doświadczeń chemicznych wspierających naukę chemii. Poznamy również zasady tworzenia map myśli w wybranym programie.