Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

Filtruj listę szkoleń

Grupa szkoleń:

Poziom edukacyjny:

Forma szkolenia:

Dzień tygodnia:

Ścieżka:

Projekt:

Delegatura:

Zaloguj się

Lista szkoleń

webinarium

Laboratoria przyszłości – multimedia: Filmowanie na urządzeniach mobilnych

WLA4-1 Laboratoria przyszłości – multimedia:  Filmowanie na urządzeniach mobilnych P 1-3 4-6 7-8 PP

1 godz. online

WLA4-1 Laboratoria przyszłości – multimedia:  Filmowanie na urządzeniach mobilnych WLA4-1

Pokażemy, jak za pomocą sprzętu mobilnego (tablet, smartfon) tworzyć z uczniami proste formy filmowe. Omówimy, jak dokonać montażu nagranego materiału. Ponadto poruszymy zagadnienia związane z tworzeniem filmowów w czasie zajęć szkolnych.

Webinarium jest czwartą częścią cyklu „Laboratoria przyszłości – multimedia”.

szkolenie

Informatyka w szkole – Spotkania z arkuszem kalkulacyjnym

PSAKf-1 Informatyka w szkole – Spotkania z arkuszem kalkulacyjnym P 1-3 4-6 7-8 PP

2 godz. online

PSAKf-1 Informatyka w szkole – Spotkania z arkuszem kalkulacyjnym PSAKf-1

Modelowanie i inżynieria odwrotna

Zajęcia w arkuszu kalkulacyjnym mogą być ciekawe. Możemy przetwarzać dane i przygotowywać wykresy. Ważne jest twórcze podejście.

Na zajęciach wyjaśnimy na czym polega inżynieria odwrotna. Zastosujemy inżynierię odwrotną do szybkiego stworzenia i rozegrania kilku partii gry „w życie”. Dodatkowo w łatwy i przyjemny sposób rozwiążemy układ równań, aby sprawdzić czy większa szanse mamy w roli ofiary czy drapieżcy.  

webinarium

Laboratoria przyszłości – multimedia: Wprowadzenie do produkcji filmowej

WLA5-1 Laboratoria przyszłości – multimedia:  Wprowadzenie do produkcji filmowej P 1-3 4-6 7-8 PP

1 godz. online

WLA5-1 Laboratoria przyszłości – multimedia:  Wprowadzenie do produkcji filmowej WLA5-1

Przedstawimy pomysł na zapoznawanie uczniów z zasadami pracy z kamerą, oświetlaniem sceny filmowej, budowaniem scenografii. Wykorzystamy do tego oprogramowanie do tworzenia filmów animowanych w technologii 3D.

Webinarium jest piątą częścią cyklu „Laboratoria przyszłości – multimedia”.

szkolenie

Oswajamy Pythona cz. 2.1

PPO1-2 Oswajamy Pythona cz. 2.1 P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

PPO1-2 Oswajamy Pythona cz. 2.1 PPO1-2

Na szkoleniu poznamy podstawy języka Python oraz jego walory edukacyjne. Rozwiązując różne zadania, pokażemy jak wprowadzać uczniów w świat programowania. Będziemy wykorzystywać podstawowe operacje arytmetyczne, instrukcję warunkową, iterację oraz zajmiemy się przetwarzaniem słów. Zaprezentujemy pomysły zadań do rozwiązywania z uczniami.

szkolenie

Lekcje wideo z Edpuzzle

WWED-8 Lekcje wideo z Edpuzzle P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

WWED-8 Lekcje wideo z Edpuzzle WWED-8

Podczas szkolenia uczestnicy poznają proste w obsłudze i w pełni darmowe narzędzie EDpuzzle – pozwalające wyszukać odpowiedni film w serwisie YouTube, KhanAcademy lub w bibliotece aplikacji, a następie zmodyfikować go dodając różne aktywności dla uczniów w postaci notatek, pytań, quizów i w ten sposób utworzyć interesującą dla uczniów lekcję. Po założeniu konta nauczycielskiego przygotowaną lekcję można udostępnić wirtualnej klasie. Interaktywne lekcje wideo można z powodzeniem zastosować w pracy z uczniami.

szkolenie

Microsoft 365 na lekcjach geografii

SOGE-3 Microsoft 365 na lekcjach geografii P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

SOGE-3 Microsoft 365 na lekcjach geografii SOGE-3

W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe możliwości pakietu Microsoft 365 z uwzględnieniem specyfiki przedmiotowej. W związku z tym uczestnicy oprócz narzędzi do współdzielenia i współtworzenia materiałów, przygotowywania testów, poznają możliwości tworzenia kartogramów w Microsoft Excel. Ważną częścią szkolenia będzie również poznanie możliwości Microsoft Teams do prowadzenia i zarządzania pracą uczniów w czasie nauki stacjonarnej oraz zdalnej.

szkolenie

Kluczowe umiejętności w chemii z TIK

SUCH-2 Kluczowe umiejętności  w chemii z TIK P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

SUCH-2 Kluczowe umiejętności  w chemii z TIK SUCH-2

Na szkoleniu poznamy aplikacje oraz platformy edukacyjne pomocne podczas kształcenia kluczowych umiejętności przedmiotowych z chemii takich jak: projektowanie doświadczeń, zapisywanie równań reakcji chemicznych, obliczenia oraz korzystanie z informacji. Będzie też okazja do podzielenia się doświadczeniem na temat wykorzystania zasobów edukacyjnych na lekcjach.

szkolenie

Liveworksheets – kreator interaktywnych arkuszy

WKAA-3 Liveworksheets – kreator interaktywnych arkuszy P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

WKAA-3 Liveworksheets – kreator interaktywnych arkuszy WKAA-3

Pokażemy jak przekształcić tradycyjny arkusz w interaktywny. Przygotowane arkusze na platformie Liveworksheets mogą zawierać ćwiczenia typu przeciągnij i upuść, połącz strzałkami, ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu oraz wiele innych. Można dołączać dźwięki, filmy, pytania wielokrotnego wyboru. Arkusze można wykorzystywać na lekcjach prowadzonych online lub w klasie wyposażonej w komputery, tablety i smartfony.

szkolenie

Praca z uczniem z doświadczeniem migracji wsparta TIK

WUMI-3 Praca z uczniem z doświadczeniem migracji wsparta TIK P 1-3 4-6 7-8 PP

14 godz. online

WUMI-3 Praca z uczniem z doświadczeniem migracji wsparta TIK WUMI-3

Opowiemy jak pracować z uczniami z doświadczeniem migracyjnym i jak wykorzystywać w tej pracy narzędzia TIK. Będzie okazja do zdobycia podstawowych informacji związanych z dydaktyką nauczania języka polskiego jako obcego. Przedstawimy przykłady rozwiązań dydaktycznych wspierających pracę uczniów mówiących różnymi językami, aktywności integrujące różnorodny kulturowo zespół klasowy oraz materiały i narzędzia przydatne w tym zakresie. Pokażemy, gdzie szukać zasobów internetowych umożliwiających dalsze samodoskonalenia się.

szkolenie

Pierwsze kroki z Arduino

PARA-3 Pierwsze kroki z Arduino P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. stacjonarnych

PARA-3 Pierwsze kroki z Arduino PARA-3

Na zajęciach poznamy zasady pracy z mikrokontrolerem Arduino. Przygotujemy kilkanaście układów z rożnymi czujnikami. Będziemy pracować w środowisku programistycznym IDE Arduino i poznamy podstawowe konstrukcje programistyczne. Będzie też czas na dyskusje o pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.