baner

szkolenie

Organizacja pracy zdalnej

WOPZ-5 Organizacja pracy zdalnej P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

Prowadzący: mgr inż. Dariusz Fabicki
WOPZ-5 Organizacja pracy zdalnej WOPZ-5

Na zajęciach pokażemy jak organizować przestrzeń nauczania w wymiarze indywidualnym i zespołowym. Będą omawiane przede wszystkim aspekty praktyczne, jak planować zajęcia i jak radzić sobie z trudnościami. Przećwiczymy też analizę SWOT: silne strony, słabe strony, szanse, okazje i zagrożenia.


Zajęcia stacjonarne i synchroniczne online

LP. Termin Miejsce
1 22.10.2021 (piątek)
w godz. 17:00 - 18:30
Spotkanie online w czasie rzeczywistym
2 29.10.2021 (piątek)
w godz. 17:00 - 18:30
Spotkanie online w czasie rzeczywistym

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.