Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

szkolenie

Office 365 w pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej, część II – Zespoły klasowe w Teams

WOH2-2 Office 365 w pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej,  część II – Zespoły klasowe w Teams P 1-3 4-6 7-8 PP

30 godz. online

Prowadzący: mgr Michał Grześlak
mgr inż. Janusz Wierzbicki
WOH2-2 Office 365 w pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej,  część II – Zespoły klasowe w Teams WOH2-2

Podczas szkolenia dowiemy się, jak efektywnie współpracować z uczniami, nauczycielami, administracją szkolną oraz rodzicami korzystając z platformy Teams. Nauczymy się zakładać zespoły klasowe i zarządzać nimi. Omówimy, jak organizować w zespołach pracę za pomocą: kanałów dyskusyjnych, udostępniania plików i dokumentów, wspólnej ich edycji, czy przydzielania zadań uczniom. Dowiemy się, jak sprawnie i bezpiecznie organizować oraz prowadzić atrakcyjne zajęcia zdalne.


Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.