W dniu 16 sierpnia 2022 r. wprowadzony został nowy wzór potwierdzenia zatrudnienia na rok szkolny 2022/2023.
Wszystkie potwierdzenia zatrudnienia na rok szkolny 2021/2022 złożone do 16 sierpnia 2022 r. straciły ważność z dniem 1 września 2022 roku.
Uczestnicy szkoleń odbywających się od 1 września 2022 r. muszą legitymować się potwierdzeniem zatrudnienia na rok szkolny 2022-2023.

szkolenie

Mobilne Grand Tour: Mazowsze

WOGTm-1 Mobilne Grand Tour: Mazowsze P 1-3 4-6 7-8 PP

12 godz. online

Prowadzący: mgr Michał Grześlak
mgr Elżbieta Pryłowska-Nowak
mgr Izabela Rudnicka
Projekt: szkolenie budżetowe
WOGTm-1 Mobilne Grand Tour: Mazowsze WOGTm-1

Mobilne Grand Tour - Mazowsze: bogactwo kulturowe i turystyczne

Podczas warsztatów poznamy cyfrowe opowieści opracowane z wykorzystaniem zasobów wirtualnych muzeów, narzędzi Web 2.0, Offica 365 oraz grafik 3D.  Prezentowane przykłady można wykorzystać między innymi na lekcjach historii, plastyki, języka polskiego, języka angielskiego, godzinie wychowawczej; w pracy z grupami wielokulturowymi, w tym uczniami z Ukrainy w celu poznania środowiska, kultury i specyfiki regionu Mazowsza. Opowieści przygotujemy w oparciu o cyfrowe narzędzia do komunikacji, współpracy i wymiany doświadczeń.


Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 27.09.2022 (wtorek)
w godz. 16:00 - 18:15
Spotkanie online w czasie rzeczywistym

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.