szkolenie

Gry edukacyjne w Genially

P 1-3 4-6 7-8 PP

25 godz. online

Prowadzący: mgr Hanna Basaj
mgr Marta Wnukowicz
Projekt: szkolenie budżetowe
WGGE-5 Gry edukacyjne w Genially WGGE-5

Na szkoleniu pokażemy szablony do tworzenia gier, quizów, pokojów zagadek. Szablony są estetycznie opracowane z dodanymi interaktywnościami. Na zajęciach będziemy je zmodyfikować tak, aby powstała aplikacja dostosowana do tematu lekcji i potrzeb uczniów. Pokażemy przykładowe aplikacje oraz opowiemy o zaletach i wadach wybranych szablonów.


Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.