seminarium

Cyfrowy doradca i nauczyciel

Szkolenie dla obecnych i przyszłych doradców metodycznych

SCYD-1 Cyfrowy doradca i nauczyciel P 1-3 4-6 7-8 PP

90 godz. online

Prowadzący: mgr inż. Małgorzata Rostkowska
Projekt: szkolenie budżetowe
SCYD-1 Cyfrowy doradca i nauczyciel SCYD-1

Szkolenie składa się z 9 modułów, z których każdy wymaga ok. 10 godzin pracy własnej. Można się zapisać w dowolnym momencie (do 14 listopada). Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uczestnik dostaje w takim wymiarze godzin, w jakim wykonał zadania z określonego modułu.

Będziemy uczyli się korzystania z dokumentów Google, robienia ankiet internetowych, quizów, wykorzystania do pracy padletów, blogów, czy aplikacji np. LearningApss, Canva, Genially itp. Poznamy prawo autorskie oraz jak uczyć swoich uczniów zasad bezpieczeństwa. W jednym module popróbujemy też kodowania, aby sprawdzić o co w nim chodzi i przeprowadzić z uczniami zajęcia tygodnia kodowania w grudniu 2019 r. 


Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.