Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

szkolenie

TIK wsparciem nauczania dwujęzycznego biologii

SBDU-1 TIK wsparciem nauczania dwujęzycznego biologii P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

Prowadzący: mgr Renata Sidoruk-Sołoducha
Projekt: szkolenie budżetowe
SBDU-1 TIK wsparciem nauczania dwujęzycznego biologii SBDU-1

Procesy nauczania i uczenia się są tym efektywniejsze, im poznawanie wiedzy przez uczniów ma bardziej wielozmysłowy i wszechstronny charakter oraz kiedy następuje ono wskutek wielorakich, wzajemnie uzupełniających się źródeł. Podczas szkolenia pokażemy rolę TIK w dwujęzycznym nauczaniu biologii w kontekście korzystania z gotowych materiałów anglojęzycznych oraz wykorzystania narzędzi online do tworzenia własnych zasobów do przygotowania i prowadzenia lekcji.


Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.