Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

szkolenie

Nasz kulturowy ślad

HNKS-1 Nasz kulturowy ślad P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

Prowadzący: mgr Elżbieta Pryłowska-Nowak
HNKS-1 Nasz kulturowy ślad HNKS-1

Na zajęciach będziemy pracować metodą WebQuestu. Poznamy wielkie światowe wystawy i muzea – ich historie, współczesny obraz, interpretację znaczenia jako tekstu kultury. Będzie okazja dowiedzieć się jak wykorzystywać cyfrowe zasoby i narzędzia w pracy dydaktycznej. Przewidujemy ewaluacje scenariuszy zajęć z wykorzystaniem zasobów cyfrowej biblioteki, muzeum, archiwum Europeana.


Wymagania wstępne

Uczestnik szkolenia powinien umieć posługiwać się komputerem, urządzeniami mobilnymi, przeglądarką WWW, wyszukiwać informacje w sieci internet, pracować w chmurze, w tym na platformie e-learningowej, charakteryzować się otwartością na nowe doświadczenia, być otwartym na współpracę z innymi.

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.