szkolenie

Aplikacje mobilne dla humanistów

Zastosowanie aplikacji mobilnych w pracy dydaktycznej

HAPL-1 Aplikacje mobilne dla humanistów P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych + 15 godz. online

Prowadzący: mgr Elżbieta Pryłowska-Nowak
HAPL-1 Aplikacje mobilne dla humanistów HAPL-1

Podczas szkolenia będzie okazja poznać źródła informacji o ciekawych aplikacjach na urządzenia mobilne. Ocenimy i przetestujemy wybrane aplikacje pod kątem zastosowania dydaktycznego na lekcjach przedmiotów humanistycznych. Tematyką zajęć będzie też planowanie zajęć z uczniami z uwzględnieniem treści kształcenia z podstawy programowej z zastosowaniem aplikacji mobilnych.


Wymagania wstępne

Podstawy pracy z urządzeniami mobilnymi oraz praca w chmurze.

 

Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 26.08.2019 (poniedziałek)
w godz. 09:00 - 13:00
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.