Kurs kwalifikacyjny w zakresie WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE z elementami TIK


Informacje ogólne

Kurs umożliwia uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia w szkole podstawowej zajęć edukacyjnych: wychowanie do życia w rodzinie. Jest adresowany do nauczycieli posiadających kwalifikacje.

Program i organizacja kursu

Kurs będzie realizowany według ramowego planu i programu na podstawie § 21 ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045; z 2021 r. poz. 1601).
Kurs będzie zorganizowany w terminie: wrzesień 2023 – czerwiec 2024. Zajęcia będą odbywały się w trybie mieszanym – online i stacjonarne w siedzibie OEIiZK w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73. Obejmuje 300 godzin (w tym: 240 godzin zajęć dydaktycznych zaplanowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych). Szkolenie jest płatne.

Dokumentacja niezbędna do zakwalifikowania na kurs

Zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole podstawowej oraz posiadaniu kwalifikacji pedagogicznych - druk do pobrania wersja edytowalna (docx 2.1MB) lub pdf 209KB
lub
skany dyplomów ukończonych studiów na kierunku umożliwiającym zajmowanie stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej i przygotowaniu pedagogicznym.

Dokumenty należy przesłać na adres szkolenia@oeiizk.waw.pl lub pocztą tradycyjną (OEIIZK ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa,) z dopiskiem "kurs kwalifikacyjny WDŻ".

zapisy na szkolenie

Kierownik kursu

mgr Bogusława Juchełka boguslawa.juchelka@oeiizk.waw.pl

Więcej informacji dotyczących kursu kwalifikacyjnego znajduje się na stronie www.oeiizk.waw.pl