KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że: 

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK), z siedzibą główną przy ul. Raszyńskiej 8/10. 
  2. Dane przetwarzane są w celu dostarczania Newslettera OEIiZK na podany adres e-mail. W tym celu OEIiZK pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej. 
  3. Korzystanie z Newslettera OEIiZK jest dobrowolne i bezterminowe. 
  4. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia, czyli na podstawie dobrowolnej zgody. 
  5. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia wydawania Newslettera lub rezygnacji z subskrypcji (cofnięcia zgody). 
  6. Dane mogą zostać przekazane lub udostępnione innym podmiotom np. dostawcom usług IT, którzy świadczą usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów. 
  7. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania. Mają Państwo prawo do wycofania zgody i usunięcia danych. Państwa zgoda może być cofnięta w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem Państwa adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter OEIiZK. 
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  9. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych OEIiZK: telefonicznie 22 626 83 90 lub na adres e-mail iod@oeiizk.waw.pl.