KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK), z siedzibą główną przy ul. Raszyńskiej 8/10.
  2. Dane przetwarzane są w celu w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi, na podstawie 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  3. Dane będą przechowywane do momentu załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, które tego wymagają, również przez okres trwania obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.
  4. Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom np. dostawcom usług IT, którzy świadczą usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów.
  5. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
    Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  6. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych OEIiZK: telefonicznie 22 626 83 90 lub na adres e-mail iod@oeiizk.waw.pl.