Po lewej stronie znajduje się kilkoro dzieci 7-9 letnich siedzących na podłodze. Grupa zajmuje się programowaniem robota. Dwie dziewczynki korzystają z laptopów. Baner po prawej stronie zawiera tekst: 'Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu'

szkolenie

Lekcje wideo z Edpuzzle

WWED-11 Lekcje wideo z Edpuzzle P 1-3 4-6 7-8 PP

10 godz. online

Prowadzący: mgr Beata Rząca
Projekt: szkolenie budżetowe
WWED-11 Lekcje wideo z Edpuzzle WWED-11

Podczas szkolenia uczestnicy poznają proste w obsłudze i w pełni darmowe narzędzie EDpuzzle – pozwalające wyszukać odpowiedni film w serwisie YouTube, KhanAcademy lub w bibliotece aplikacji, a następie zmodyfikować go dodając różne aktywności dla uczniów w postaci notatek, pytań, quizów i w ten sposób utworzyć interesującą dla uczniów lekcję. Po założeniu konta nauczycielskiego przygotowaną lekcję można udostępnić wirtualnej klasie. Interaktywne lekcje wideo można z powodzeniem zastosować w pracy z uczniami.


Wymagania wstępne

Umiejętność pracy na platformie zdalnego nauczania Moodle, sprawnie posługiwać się Internetem, posiadać konto pocztowe Wymagane jest, aby każdy uczestnik posiadał komputer wyposażony w mikrofon oraz głośniki.

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.