Po lewej stronie znajduje się kilkoro dzieci 7-9 letnich siedzących na podłodze. Grupa zajmuje się programowaniem robota. Dwie dziewczynki korzystają z laptopów. Baner po prawej stronie zawiera tekst: 'Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu'

szkolenie

Office 365 w pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej, część I - Usługi

WOH1-3 Office 365 w pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej, część I - Usługi P 1-3 4-6 7-8 PP

30 godz. online

Prowadzący: mgr Michał Grześlak
mgr inż. Janusz Wierzbicki
WOH1-3 Office 365 w pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej, część I - Usługi WOH1-3

Podczas szkolenia przygotujemy się do aktywnego korzystania z usług dostępnych w Office 365 w trakcie nauki i pracy zdalnej, hybrydowej oraz stacjonarnej. Poznamy jak zapanować nad swoimi  dokumentami, bezpiecznie je przechowywać, udostępniać oraz pracować nad nimi bez konieczności instalowania dodatkowych programów z dowolnego miejsca. Omówimy, jak szybko przygotować atrakcyjną publikację internetową lub ankietę oraz tworzyć z uczniami notatki z zajęć.


Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.