Egzamin maturalny 2021

Zapraszamy Państwa na 6 godzinne szkolenia online poświęcone zmianom w wymaganiach na egzaminie maturalnym w 2021 roku.

 

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty

Zarządzanie czasem i innymi zasobami

WOE3-6 Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

Prowadzący: mgr Michał Grześlak
mgr inż. Janusz Wierzbicki
Projekt: szkolenie budżetowe
Ścieżka: Bezpłatny Office365 dla edukacji
WOE3-6 Bezpłatny Office 365, część III – współpraca i dokumenty WOE3-6

Podczas szkolenia poznamy narzędzia ułatwiające sprawne organizowanie pracy zarówna nauczyciela, jak i uczniów. Poznamy, jak dzielić się informacjami w grupie oraz zorganizować zamknięte miejsce do prezentacji filmów uczniowskich. Nauczymy się korzystać z narzędzia do tworzenia ankiet i sprawdzianów.


Wymagania wstępne

Umiejętność posługiwania się komputerem i typowymi narzędziami peryferyjnymi (klawiatura, monitor, mysz) oraz pracy w środowisku Windows w zakresie: zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, korzystania z podręcznych aplikacji Windows, jak również pracy w sieci Internet. Podczas zajęć szkoleniowych wymagany jest dostęp uczestników do swojej poczty elektronicznej.

Ukończone szkolenia: Bezpłatny Office 365, część I - wprowadzenie i Bezpłatny Office 365, część II - notatki i materiały.

 

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.