Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

szkolenie

Bezpłatny Office 365, część II – notatki i materiały

Udostępnianie i prezentacja treści

WOE2-9 Bezpłatny Office 365, część II – notatki i materiały P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych

Prowadzący: mgr Michał Grześlak
mgr inż. Janusz Wierzbicki
Projekt: szkolenie budżetowe
Ścieżka: Bezpłatny Office365 dla edukacji
WOE2-9 Bezpłatny Office 365, część II – notatki i materiały WOE2-9

Podczas szkolenia postaramy się odpowiedzieć na pytania: Co zrobić, by mieć wszystkie zadania, notatki, wskazówki i materiały uczniów oraz dla uczniów w jednym miejscu? Jak zrobić, aby uczniowie nauczyli się publikować w sieci referaty, sprawozdania i prezentacje bez konieczności skupiania się na atrakcyjnej formie, a mieli czas dopracować materiały pod kątem treści?


Wymagania wstępne

Ukończenie szkolenie Bezpłatny Office 365 , część I - wprowadzenie.

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.