Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu - baner z dziećmi pracującymi przy laptopach

szkolenie

Liveworksheets – kreator interaktywnych arkuszy

WKAA-3 Liveworksheets – kreator interaktywnych arkuszy P 1-3 4-6 7-8 PP

20 godz. online

Prowadzący: mgr Hanna Basaj
Projekt: szkolenie budżetowe
WKAA-3 Liveworksheets – kreator interaktywnych arkuszy WKAA-3

Pokażemy jak przekształcić tradycyjny arkusz w interaktywny. Przygotowane arkusze na platformie Liveworksheets mogą zawierać ćwiczenia typu przeciągnij i upuść, połącz strzałkami, ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu oraz wiele innych. Można dołączać dźwięki, filmy, pytania wielokrotnego wyboru. Arkusze można wykorzystywać na lekcjach prowadzonych online lub w klasie wyposażonej w komputery, tablety i smartfony.


Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.