Po lewej stronie znajduje się kilkoro dzieci 7-9 letnich siedzących na podłodze. Grupa zajmuje się programowaniem robota. Dwie dziewczynki korzystają z laptopów. Baner po prawej stronie zawiera tekst: 'Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu'

szkolenie

Obsługa drukarki 3D

WD3D-15 Obsługa drukarki 3D P 1-3 4-6 7-8 PP

3 godz. stacjonarnych

Prowadzący: mgr inż. Bartłomiej Krowiak
WD3D-15 Obsługa drukarki 3D WD3D-15

Podczas spotkania zapoznamy się z obsługą drukarki 3D: nauczymy się ją kalibrować, wymieniać filament oraz uruchamiać proces wydruku. Zdobyta wiedza i umiejętności bezapelacyjnie przydadzą się podczas prowadzenia w szkołach zajęć związanych z programem Laboratoria Przyszłości.


Zajęcia stacjonarne

LP. Termin Miejsce
1 23.11.2023 (czwartek)
w godz. 16:45 - 19:00
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10

Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.