szkolenie

Metody aktywizujące i TIK w geografii

SMAGa-4 Metody aktywizujące  i TIK w geografii P 1-3 4-6 7-8 PP

5 godz. online

Prowadzący: mgr Anna Grzybowska
Projekt: szkolenie budżetowe
SMAGa-4 Metody aktywizujące  i TIK w geografii SMAGa-4

Szkolenie dla nauczycieli geografii, w czasie którego zapoznają się oni z najnowszymi metodami pracy z uczniami oraz sposobami przygotowania własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Wymienimy się również informacjami o bezpłatnych pomocach dydaktycznych dostępnych w sieci.


Cennik

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego.